Kvaliteten afhænger af posen

Man opnår det bedste resultat i sorteringen af bioaffald, når kommunen uddeler poser til formålet. Især hvis poserne er lavet af papir eller majs

Affald

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Det er ikke ligegyldigt, hvad man beder borgerne sortere deres affald i. En undersøgelse af seks områder peger på, at bioposer giver en bedre affaldssortering og dermed højner kvaliteten i bioaffaldet. 

Undersøgelsen har set nærmere på kvaliteten af indsamlet bioaffald fra seks områder i de fire kommuner Egedal, Frederikssund, Gribskov og Halsnæs, som alle indsamler bioaffald, men på forskellig vis.

I Gribskov uddeler kommunen grønne affaldsposer af plast til borgerne. Og det giver en bedre kvalitet end i Egedal og Frederikssund Kommuner, hvor borgerne selv skal købe poser til bioaffaldet. Bedst ser det dog ud i Halsnæs Kommune, hvor den gennemsnitlige kvalitet af bioaffaldet er på 97,5 pct. Affaldet indeholder stort set ingen fejlsortering, og fx er andelen af fejlsorteret plast på mindre end 0,5 pct.

I forhold til dette er kvaliteten i Gribskovs bioaffald noget mindre -88,6 pct. -, mens ca. 7 pct. af affaldet består af bl.a. plast og andet affald.

Det er nyt for Kathe Tønning fra Teknologisk Institut, at posetypen skulle have en betydning:

- Det at give folk en pose er lidt lige som at give dem et venligt lille skub i den rigtige retning, så det forstår jeg godt. Men jeg er ikke tidligere stødt ind i at der skulle være forskel på, om det er en plastpose eller en bionedbrydelig pose. Så det overrasker mig, siger Kathe Tønning.

Stor signalværdi
I Gribskov Kommune kan miljøbiolog Christina Larsson godt forstå, at også posetypen har en betydning:

- Jeg tror, at der er en stor signalværdi i den pose, man får udleveret, siger hun. Det er i tråd med rapporten, der konkluderer, at ’signalværdien af bioposerne ser ud til at begrænse andelen af fejlsorteret affald’, og at ’bioposen i højere grad end plastposen signalerer til borgerne, at posen skal anvendes til bioaffald’.

Christina Larsson peger på, at Gribskovs resultat er bedre end for de kommuner, hvor det er op til borgerne selv at købe poserne: I Egedal og Frederikssund ligger kvaliteten på mellem 82,1-85,1 pct.:

- Men når det er sagt, så er det rigtigt, at det lader til, at selve posetypen også har en betydning for, hvor korrekt man sorterer, siger Christina Larsson.

Hun henviser til, at det er en politisk beslutning, at man i Gribskov har valgt at uddele grønne plastposer til de borgere, der sorterer bioaffald. Og det bliver der ikke ændret på lige foreløbigt.

- Lige nu er majs- og papirposerne mere end dobbelt så dyre som de poser, vi udleverer, men det er da helt sikkert noget, vi kigger på fremadrettet: At der er tendens til at man sorterer bedre, når kommunen udleverer en pose af papir eller majs, siger Christina Larsson.

Det nytter noget
Rapporten peger på forskellige tiltag, der kan bidrage til en kvalitetsforbedring af det indsamlede bioaffald: Kommunerne kan udarbejde fælles sorteringskriterier, kommunerne kan motivere borgerne til at sortere mere og bedre, kommunerne kan formidle til borgerne om sortering og nytten af det samt uddele bioposer eller lignende til borgerne.

Kathe Tønning nikker genkendende til, at det er meget vigtigt, at borgerne bliver informeret om nytten af, at de sorterer.

- Ofte har folk den opfattelse, at det kan være lidt lige meget, fordi det hele nok bare bliver blandet sammen alligevel. Derfor er det vigtigt med information, siger Kathe Tønning.  

 

 

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet