”Kulturen er et enormt stærkt styringsredskab”

Fredericias kommunaldirektør gennem de sidste 12 år, Søren Adsersen, stopper, når han bliver 60 år til sommer. For ham har god og effektiv ledelse først og fremmest handlet om kultur og værdier.

Ugens uundgåelige

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Hvorfor stopper du nu – som 60-årig har du jo mange gode arbejdsår tilbage? 

Det håber jeg da. Jeg har i flere år vidst, at jeg vil lave et skifte, når jeg bliver 60. Der er lang tid at være kommunal­direktør i 22 år, og jeg har jo også tidligere været social­direktør, så jeg vil godt have en mindre hektisk hverdag fra nu af og fremefter.

Og der er jo syv måneder, til jeg holder. Så mon ikke der skulle dukke noget arbejde op, som også giver mig tid til, at jeg kan dyrke min interesse for historien noget mere.

Hvad har været din største udfordring som kommunaldirektør?

Jeg har været så heldig at være direktør i to meget stærke udviklingskommuner – Hillerød i 90’erne og Fredericia de sidste 12 år. Begge steder har jeg været med i store by- og erhvervsudviklingsprojekter, hvor byerne undergik voldsomme forandringer. Og det har virkeligt været et stort privilegium at være med til det.

Har rollen som topembedsmand ændret sig grundlæggende i din tid som kommunaldirektør?

Jeg har altid haft fokus på to hovedlinjer. Dels på at den konkurrence og det hierarki, der er blandt de danske byer om at blive attraktiv for bosætning og erhvervslivet. At udvikle sin by er en opgave, man som kommunaldirektør må tage på sig sammen med sit byråd.

Det andet hovedfokus er at drive en stor arbejdsplads med mange tusinde medarbejdere, der leverer service, som både skal være god, så borgerne er tilfredse. Og en service, som leveres effektivt, samtidig med at det er en god arbejdsplads.

De to hovedopgaver er for mig at se dem, kommunaldirektøren skal sætte sig i spidsen for, og i et godt samarbejde sikre sig, at der rykkes på. Og disse to hovedopgaver har ikke ændret sig væsentligt. 

Du har lagt stor vægt på værdiledelse. Er du blevet formet af kulturen de steder, du har arbejdet som leder. Eller er det dig, der har formet kulturen? 

Værdi- og visionsledelse har helt sikker været en bærende kraft for mig alle årene. Der er en enorm stærk styring i at sikre, at der bliver udviklet en kultur, som understøtter de opgaver, der skal løses.

Der er jo forskellige kulturer i de forskellige kommuner. Og specielt når man bliver kommunaldirektør, får man jo også i opdrag at få fokus på, hvordan kulturen er, og om der kan være behov for at skabe en anden kultur som drivkraft for de opgaver, der skal løses.

Man skal huske på, at det altid er kulturen, der vinder over alle mulige andre styringssystemer. Derfor er det at kunne påvirke kulturen og sætte en retning værdimæssigt også en kommunaldirektørs fornemmeste opgave.

Hvornår blev du opmærksom på det?

Det gjorde jeg allerede i midten af 1980’erne, hvor jeg arbejdede i Haderslev, og det var en af de første gange, hvor jeg var med til at arbejde direkte med at præge kulturen.

Hvad er det bedste råd, du kan give til din arvtager? 

Det er nok, at man ikke skal give sine efterfølgere gode råd. Når man stopper, er det en ny, der tager over. Og hvordan de har tænkt sig at løse opgaven, skal jeg ikke blande mig i. De skal have plads til at gøre det, lige som de vil.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet