- Kritik af økolandbrugs-rapport er misforstået

At fredede naturarealer er medtaget i rapport over økologiske landbrugsarealer er helt i overensstemmelse med opgaven, er forfatterens svar på tiltale

LANDBRUG

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

En fjerdedel af offentligt dyrket landbrugsjord er økologisk, og det er tre gange så meget som private landmænd kan præstere. Her er den økologiske andel på 7 pct.. Sådan lød konklusionen i forhold til, hvor stor en del af hhv. offentlig og privat jord, der dyrkes efter økologisk regelsæt. Undersøgelsen bag konklusionen blev i dag kritiseret af gårdejer og journalist Kjeld Hansen. Han kalder rapportens resultater ’stærkt misvisende’.

- Påstanden om 24 pct. økologisk landbrugsjord i offentlig eje er ikke sand. Tallet er konstrueret ved at medregne alle naturarealer, der modtager driftsstøtte, uden at skele til, om disse arealer overhovedet er i omdrift eller kan dyrkes, skriver Kjeld Hansen på dk-nyt.

Men den kritik preller helt af på rapportens forfatter.

- Jeg synes, at konklusionerne i rapporten er helt klare. Det store spørgsmål er, om man betragter naturarealer som landbrugsarealer. Og lige så snart det bliver dyrket og anvendt af et landbrug i produktion, så vil jeg anse det for at være et landbrugsareal, siger Inge T. Kristensen, som er ansat Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) under Århus Universitet, til dk-teknik.

Rapporten 'Offentligt ejet landbrugsjord - forpagtning, driftsform og afgrødetyper' blev bestilt af Natur- og Erhvervsstyrelsen under Fødevareministeriet hos DCA, tidligere Danmarks Jordbrugsforskning. Bestillingen lød på en opgørelse af, hvor store landbrugsarealer der ejes af staten, regionerne, kommunerne og kirken, hvor meget af denne jord er bortforpagtet, og hvor meget af jorden der drives økologisk.

Ikke markant ændring
Kjeld Hansens mener ikke, at det fremgår af rapporten, at man under overskriften 'landbrugsarealer' har medtaget adskillige store fredede naturområder.

- 86 pct. af de statsejede 'landbrugsarealer' under Distrikt Blåvandshuk figurerer som økologiske i DCA-rapporten, til trods for at de aldrig vil kunne dyrkes. Det kan kun kaldes fup, er hans kommentar. 

Inge T. Kristensen er helt på det rene med, at undersøgelsen ikke kan bruges til at vise, hvor stor en del af omdriftsarealerne, der bliver drevet økologisk. Men hun vurderer ikke, at det ville have haft den store betydning for den endelige konklusion, hvis afgrødeopdelingen også var medtaget. 

- Det offentligt ejede omdriftsareal bliver også i stor udstrækning drevet økologisk, så der er ikke noget, der tyder på, at det ville ændre billedet markant: Måske lidt, men ikke markant, siger Inger T. Kristensen.

 

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) har ikke ønsket at udtale sig i sagen, men henviser til Aarhus Universitet for kommentarer. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet