dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

- Kritik af økolandbrugs-rapport er misforstået

- Kritik af økolandbrugs-rapport er misforstået

At fredede naturarealer er medtaget i rapport over økologiske landbrugsarealer er helt i overensstemmelse med opgaven, er forfatterens svar på tiltale

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

En fjerdedel af offentligt dyrket landbrugsjord er økologisk, og det er tre gange så meget som private landmænd kan præstere. Her er den økologiske andel på 7 pct.. Sådan lød konklusionen i forhold til, hvor stor en del af hhv. offentlig og privat jord, der dyrkes efter økologisk regelsæt. Undersøgelsen bag konklusionen blev i dag kritiseret af gårdejer og journalist Kjeld Hansen. Han kalder rapportens resultater ’stærkt misvisende’.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier