kritik af lov om e-valg

Danske it-organisationer er skeptiske over for en kommende lov om e-valg. Det bliver dyrere og mere usikkert lyder skudsmålet

Af Redaktionen | [email protected]

Reaktionerne fra de it-organisationer, som er blevet bedt om at kommentere lovforslaget, der giver kommunerne mulighed for at afprøve digitalt valg, er ikke specielt positive.

Det viser fire høringssvar fra IT-Politisk Forening, it-fagforeningen Prosa, Dansk Industris ITEK samt forskningsgruppen Demtech på IT-Universitetet, skriver Version2.

Mest kritisk er IT-Politisk Forening, som allerede i første linje anbefaler at droppe loven. Argumenterne for at indføre e-valg er  svage, mens ulemperne er mange.

- IT-Politisk Forening vil anbefale Folketingets medlemmer at forkaste dette lovforslag. Som vi vil redegøre for i dette høringssvar, mener vi fordelene ved e-valg er beskedne og nærmest ikke-eksisterende, mens der er en lang række risici. I værste fald kan dette lovforslag spille hasard med vores langvarige demokratiske traditioner og mindske befolkningens tillid til valghandlingen, skriver IT-Politisk Forening.

Dyrere end antaget
Et andet langt høringssvar kommer fra Demtech-projektet på IT-Universitetet, som de seneste år har forsket netop i, hvordan man kan afholde e-valg, uden at borgernes tillid til valget bliver forringet.

Og så griber Demtech fat i økonomien, ligesom flere af de andre organisationer: Det er ikke realistisk, at der primært vil være engangsudgifter til et e-valgssystem, som lovforslaget lige nu lægger op til, for al erfaring fra andre steder viser, at der også vil være store løbende omkostninger.

krn

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet