Kritik af KL-forslag om lokal løn

Den lokale løn skal ud af de centrale overenskomstforhandlinger, foreslår KL i nyt debatoplæg. Faglig organisation kalder det et rent fup-nummer.

Overenskomst

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

KL’s forslag om, at der ikke fremover skal afsættes midler til lokal løndannelse som en del af de centrale overenskomstforhandlinger, mødes af kritik.
Ifølge FOA’s forhandlingschef Steen Parker Sørensen, er der tale om et rent fup-nummer, når KL ikke vil have afsat penge til lokal løn i overenskomstaftalen. Midlerne vil nemlig fortsat skulle modregnes i lønreguleringen i forhold til det private arbejdsmarked.
”Det er i hvert fald et nummer, som jeg tvivler på, at nogen i LO-gruppen vil acceptere. For så ryger pengene fra vores gruppe,” siger Steen Parker Sørensen.
Formanden for KL’s løn- og personaleudvalg, Michael Ziegler (K), begrunder opgøret med overenskomstens såkaldte forlodsfinansiering af lokal løn med, at det er forbundet med unødigt bureaukrati og bindinger på den enkelte arbejdsplads.
”Ved ikke at afsætte nye midler vil vi sætte den lokale løn fri af alle bindinger og garantier. Så vil det være op til kommunerne selv at finde nye midler på budgettet for eksempel gennem prioriterede bevillinger, besparelser og effektiviseringer,” siger Michael Ziegler.

Ingen lønstigninger

Det er imidlertid ikke en model, som Steen Parker Sørensen fra FOA har meget tiltro til.
”Vi vil holde fast i at holde den lokale løndannelse inden for rammerne af den centrale overenskomstaftale for at sikre, at der rent faktisk også afsættes penge til formålet. Det skal ikke udelukkende bero på den lokale ledelses goodwill og mulighed for at finde penge på driften,” siger Steen Parker Sørensen.
I KL’s debatoplæg om næste års overenskomstforhandlinger fremgår det også, at KL vil arbejde for at fastholde den nuværende reguleringsordning, der sikrer, at den kommunale lønudvikling fortsat vil følge lønudviklingen  blandt de privatansatte. Samtidig vil der ifølge KL først blive plads til lønstigninger i 2012, og overenskomstperioden skal forkortes fra tre til to år.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet