Kritik af Ellemanns vand-initiativer

Miljøministerens nye initiativer er ikke nok til at sikre drikkevandet, mener Danva og oppositionen. Kritikken kommer efter ny GEUS-rapport, der viser fund af glyphosat i grundvandet.

Kontrol

Af Redaktionen | [email protected]

Miljøminister Karen Ellemann (V) vil udvide vandværkernes drikkevandskontrol og undersøge, hvordan glyphosat havner i grundvandet. Men de initiativer er ikke nok, lyder det fra oppositionen og fra vand- og spildevandsforeningen Danva. 

”Karen Ellemann spiller hasard med drikkevandet,” lyder det fra Socialdemokraternes miljøordfører, Mette Gjerskov, som nu kar kaldt ministeren i samråd. 

Karen Ellemanns nye initiativer kommer, efter at GEUS har offentliggjort årets rapport om grundvandsovervågning. Rapporten viser en øget forekomst af glyphosat i grundvandet. Desuden viser rapporten, at der blev fundet pesticider i 40 procent af grundvandsindtagene og i 23 procent af drikkevandsboringerne. 

Miljøministeren vil nu have undersøgt, hvordan glyphosat trænger ned i grundvandet, ligesom hun fremhæver regeringens kommende lov om 25 meter beskyttelseszoner rundt om vandboringer. 

Men i Danva er direktør Carl-Emil Larsen ikke imponeret. 

”Nu findes glyphosat og amba også i det dybe grundvand. Det er dybt, dybt bekymrende, og det er det, som vi har frygtet og advaret om i ti år,” siger han og efterlyser handling.

”Nu har vi ventet på lovforslaget om 25 meter beskyttelseszoner i to år, og vi må konstatere, at der ingenting sker. Og ligesådan venter vi på lovforslaget om en ny pesticidafgift. Hvorfor bliver det ikke til noget?” spørger han.

Danva har sammen med Landbrug & Fødevarer foreslået at lave beskyttelseszoner på op til 300 meter rundt om vandboringer, men miljøministeren vil nøjes med at udvide zonerne fra 10 til 25 meter. 

På Christiansborg efterlyser Mette Gjerskov også handling. 

”Det er mærkeligt, at ministeren altid vil undersøge alting nærmere. Der er 117 steder, hun kunne tage fat, hvis hun ville gøre noget. Vi har ikke set skyggen af den nye pesticidafgift, og samtidig er grundvandsovervågningen halveret,” siger hun.

Mere kontrol

Vandværkerne har tidligere påpeget, at kontrolkravene er forældede - blandt andet har man ikke målt for glyphosat. Nu reagerer Ellemann på kritikken og udvider vandværkernes kontrolliste fra 23 til 32 stoffer - herunder glyphosat, som er aktivstoffet i det meget brugte round-up.

”Vi har noget af verdens reneste drikkevand i Danmark, og danskerne skal fortsat trygt kunne drikke vand fra hanen. Derfor skærper jeg nu kontrollen og indfører krav om, at alle vandværker tester for flere pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter,” siger Ellemann i en pressemeddelelse.

Det initiativ er Carl-Emil Larsen tilfreds med.

”Men konsekvensen vil givetvis blive, at vi finder mange flere gifte og derfor kommer til at lukke flere boringer, hvor grænseværdien er overskredet,” siger han.

Han påpeger desuden det problematiske i at reducere statens grundvandsovervågning for i stedet at øge vandværkernes kontrol. 

”Man har halveret statens kontrol, som skulle have kortlagt spredningsvejen for giften i vandmiljøet. Nu har man ikke længere så godt et billede, men så opruster man på vandværkernes kontrol. Men det er altså sidste chance, inden det havner i drikkevandet,” siger han.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet