Krig og katastrofe og død og ulykke!

Efter 19 sider med vigtige kommu nale problematikker er det bagsidens opgave at levere et lifligt, forfris kende åndehul. I denne uge har vi valgt at skrive om atomkrig. 

Af Morten Okkels | [email protected]

 

Synes De som kommunal beslutningstager, at kravene aldrig har været større, så har jeg lige rubrikken til Dem: ”Kommunerne skal kunne overleve en atomkrig” berettede Kommunen i september 1985. Der var nemlig kommet ny lov om civilt beredskab.

Det mindst ringe

Siden vi er demokrater her til lands, skulle de nye nødstyreregler bevare et strejf af  demokrati i kampens hede. Blev kommunalbestyrelsen forhindret i at træde sammen, skulle økonomiudvalget, og i ­sidste instans den enkelte borgmester, træffe kommunale beslutninger alene.

Som med de fleste andre love var der selvfølgelig nogen imod. MF Anne Grete Holmsgaard fra VS, nu SF, protesterede for eksempel mod sådan en suspendering af folkestyret, selv under krig. Men der var klart flertal, og pointen var selvfølgelig at bevare så meget kommunal magt som muligt hos folkevalgte politikere.

L’état, c’est moi

På det regionale niveau skulle lederne af landets syv civilregioner berede sig på at tage ansvar. Disse embedsmænd, der i fredstid mest tog sig af skilsmisser og ­familieret, måtte sågar agere enmands­regeringer i deres del af riget, hvis den blev afskåret fra resten. Sikkert med særlig tanke på Bornholm, hvor man i ­nyere tid havde været ­underlagt en fremmed magt, mens resten af landet var frit.

Hvorfor gik det ansvar nu til embedsmænd i stedet for amtsborgmestre, der ­som deres kolleger i kommunerne sad på  et folkeligt, politisk mandat? Ifølge Kommunens oplysninger fra dengang nærede militæret simpelthen ikke tillid til, at de folkevalgte ville udføre de overordnede ­opgaver tilstrækkeligt driftsikkert.

I forbindelse med epidemiloven af 1979 havde man således også valgt at sætte en politimester i spidsen for de amtslige epidemi-kommissioner, der gav mulighed for at tvangsindlægge folk, som mistænktes at være smittebærere af farlig sygdom. ­For datidens opmuntrende meldinger gik  nemlig på, at epidemier gerne kommer lige efter atombomber.

Altid beredt

Selvom den kolde krig er slut, er der stadig regler for, hvordan kommunerne gebærder sig, hvis det hele alligevel går hen og brænder på.

Borgmesterens ret til at styre showet alene, hvis forholdene gør det nødvendigt, fremgår af den kommunale styrelseslov og af bekendtgørelsen om kommunal styring under krise og krig. Lad os håbe, det aldrig bliver ’news you can use’! 

Så vidt redegørelsen for kommunalpolitik under ragnarok. Nu gælder det vist om at finde noget mere luftigt stof til ­næste uges bagside. Måske noget med dyr. 

Folk elsker dyr.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet