Krav om statslån til nye biogasanlæg

Kommunerne kan ikke løfte en biogasrevolution. Det mener oppositionen, der vil give staten større ansvar for finansieringen af nye anlæg.

Energi

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En dødssejler. Sådan beskriver SF’s energiordfører, Anne Grete Holmsgaard, forventningen om, at kommunerne kan stille lånegarantier, der skal sikre opførelse af biogasanlæg rundt om i landet. Den holdning deles af Socialdemokraternes energiordfører,  Mette Gjerskov. 

De mener, at staten skal langt mere på banen, end regeringen og Dansk Folkeparti har lagt op til med aftalen om Grøn Vækst.

”Staten skal tage en større del af ansvaret, så kommunerne ikke skal bære så høj en andel af finansieringen. Ambitionerne er jo store for biogas, og det kræver nogle enorme investeringer, som kommunerne ikke har økonomi til at garantere,” siger Mette Gjerskov.

Klimakommissionen tillægger biomasse – herunder biogas – en betydelig rolle. Og med Grøn Vækst blev der lagt et fundament for finansieringen af biogas, hvor staten kan yde tilskud på 20 procent af anlægsomkostningerne. Private investorer skal stå for 20 procent. og kommunerne kan så stille garanti for et lån på de sidste 60 procent.

Det er den fordeling, som S og SF gerne ser ændret, ved at staten kan garantere for en ”væsentlig” større andel af anlægsomkostningerne. De Radikale er villige til at se på mulighederne.

 ”Det vil vi meget gerne være med til at overveje. Men det er afgørende for os, at biogas bliver en god forretning. Biogas får i forvejen en lang række tilskud, så der burde jo være nogle fornuftige investeringskalkuler på etableringen af anlæg,” siger Margrethe Vestager.

Alt for usikkert

Netop den økonomiske fornuft i biogas investeringer stiller KL sig skeptisk over for. Her anbefaler man kommuner til at være tilbageholdende med at stille lånegarantier.

KL vurderer, at økonomien i biogas er for usikker, og der derfor er for stor risiko for, at kommunerne kommer til at skulle indløse den garanti, de stiller.

Også Dansk Folkepartis energiordfører, Per Dalgaard,  fraråder kommuner at stille garantier for biogasinvesteringer.  På trods af at hans parti støttede op om Grøn Vækst.

”Jeg sidder selv i kommunalbestyrelsen i Syddjurs, og vi har da snakket om at stille garanti for et biogasanlæg. Men det er jeg ikke meget for, og jeg kan heller ikke se, at staten yderligere skal støtte det. Biogas er jo ikke nogen nem teknologi,” siger Per Dalgaard.

V er ikke afvisende

Grøn Vækst indheolder store ambitioner på biogasområdet. I 2020 skal 50 procent af husdyrgødningen i Danmark udnyttes til bioenergi. 

Venstres energiordfører, Lars Christian Lilleholt, anerkender, at der er sat et højt ambitionsniveau med Grøn Vækst. I dag udnyttes kun fem procent af husdyrgødningens potentiale til biogas.

”Der skal jo virkelig sættes nogle tiltag i gang. Med Grøn Vækst har vi afsat tre gange 100 millioner i etableringstilskud. Jeg har en klar forventing om, at det vil booste udviklingen. Lykkes det ikke, så kan en ændring af lånegarantien være noget, vi skal se på,” siger Lars Christian Lilleholt.

 

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet