Krag: Klogt med højst en uges ventetid

Sundhedsminister Astrid Krag opfordrer kommunerne til at holde ventetider på genoptræning under en uge. Men ifølge regioner og kommuner er kritikken af de lange ventetider uretmæssig

Genoptræning

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Da Gallup for nylig offentliggjorde sin årlige undersøgelse af ventetider på genoptræning i kommunerne, udløste det hård kritik af kommuner, der overskrider vejledningen fra blandt andre Ældre Sagen og Danske Fysioterapeuter om maksimalt en uges ventetid. Og nu opfordrer også Sundhedsminister Astrid Krag (SF) kommunerne til at efterleve organisationernes anbefalinger.
- Det er klogt, at (...) alle med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning inden for én uge fra udskrivning fra sygehus skal have vurderet deres genoptræningsbehov, skriver Astrid Krag i et ministersvar.
Hun afviser dog, at Folketinget skal opstille konkrete regler for ventetiden. Det havde Venstre ellers gerne set.
- Der er sandsynligvis meget at hente. Der vil der nok være nogle merudgifter i starten, hvor kommunerne skal have alle igennem på en uge, men de sparede kommunale udgifter på hjemmehjælp, sygedagpenge med mere vil vise sig senere, siger sundhedsordfører Sophie Løhde (V).

Hurtighed er ikke lig kvalitet
Thomas Maribo, der forsker i rehabilitering på MarselisborgCentret, der hører under Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, mener dog, at kritikken fra politikere og Gallup-undersøgelsens efterdønninger giver en forkert opfattelse af ventetidsdiskussionen. Ifølge ham viser erfaringerne, at længere ventetider kan være nødvendige for at sikre den bedste genoptræning.
- Der er en formodning om, at korte ventetider per automatik betyder bedre kvalitet. Og det passer ikke, siger han og fremhæver, at patientbilledet er broget, og der kan være stor forskel på, hvordan genoptræningen kan og skal håndteres.

Svækkede patienter skal ikke presses
I Ishøj Kommune har genoptræningsleder Bettina Berg lignende erfaringer med en af de større patientgrupper: de ældre medicinske patienter. De udskrives ofte fra sygehuset, hvor de ikke er på toppen rent ernæringsmæssigt eller skal komme sig over en infektion, siger hun.
- Disse borgere gør vi ikke en tjeneste ved at påbegynde genoptræning med det samme; her er det langt mere centralt at få dem i gang igen i de daglige nære aktiviteter og sikre deres ernæring, siger Bettina Berg.
Danske Fysioterapeuter, som har været med til at formulere 1-uge-anbefalingen, anerkender, at der kan være helbredsmæssige forhindringer for genoptræningsstart.
- Det, der er vigtigt, er, at patienterne får en sundhedsfaglig vurdering hurtigst muligt, og på baggrund
af den finder personalet ud af, hvornår træningen skal sættes i gang, siger Tina Lambrecht, konstitueret formand. Hun fastholder dog, at det er problematisk, at to tredjedele af kommunerne ikke er i stand til at få patienterne i gang med en genoptræningsplan inden for en uge.
- Der er nogle kommuner, som bliver ved med at hænge i bremsen, siger hun.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet