Kortsigtede indkøb koster kassen og belaster klimaet

Mange kommuner fokuserer udelukkende på anskaffelsesprisen og glemmer at medregne produkternes energi forbrug, når de køber ind. Det er kortsigtet og kan let blive både dyrt og til skade for klimaet, kritiserer Elsparefonden.

Klima

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Når mange af landets kommuner skal vælge nye computere eller lamper, glemmer de at vurdere produkternes samlede udgifter. Blandt store dele af de offentlige indkøbere er fokus først og fremmest på at opnå den mindst mulige anskaffelsespris, mens energiforbrug og produktets totale omkostninger gennem dets levetid har laveste prioritet.

Det viser en undersøgelse, som Elsparefonden har lavet sammen med Foreningen af Offentlige Indkøbere. Den form for kortsigtet tænkning koster ifølge projektleder fra Elsparefonden Poul Erik Pedersen både kommunerne penge og er til skade for klimaet.

”Totalomkostningerne viser sig mange gange at være høje for elektriske apparater, der er billige at købe ind, fordi apparaterne har et unødigt højt energiforbrug. Samtidig giver de energislugende apparater et større CO2-udslip og er en helt unødvendig belastning af klimaet,” siger Poul Erik Pedersen.

Kolding i front

Indkøbere fra 23 kommuner har deltaget i Elsparefondens undersøgelse, og størstedelen erklærer sig enige i, at der er for meget fokus på købspriser frem for totalomkostninger. De kortsigtede indkøbsvaner bunder ofte i, at det sjældent er indkøberne, som har ansvaret for udgifterne til den daglige drift af det elektriske udstyr. Indkøberne er ofte udelukkende ansvarlige for at holde indkøbspriserne på nyanskaffelser så langt nede så muligt.

I Kolding har man i mange år haft fokus på at få indkøb og miljø til at gå hånd i hånd. For det første tager vurderingen af kommunens indkøb udgangspunkt i totalomkostninger. Derudover opererer kommunens indkøbere også med en vægtning af forskellige produkters miljøpåvirkning, når de køber ind.

”Vi laver de beregninger på totalomkostninger, hvor det giver mening. Eksempelvis på kopimaskiners energiforbrug og hjemmehjælpens bilers benzinforbrug. Sådan har vi gjort i over ti år ud fra en erkendelse af, at det både er godt for vores økonomi og miljøet,” siger Koldings indkøbs- og udbudschef, Karsten Andrup Pedersen.

Lette penge

Det har resulteret i, at ni ud af ti af Koldings indkøbsaftaler nu er grønne. I oktober måned førte det til, at Kolding Kommune af Miljøministeriet blev udpeget  som en af Danmarks fem grønneste indkøbere.

Elsparefonden har tidligere vurderet, at en kommune i gennemsnit vil kunne spare fem millioner kroner på energirigtige indkøb. Fonden har i den sammenhæng udviklet en beregner, som kan bruges til at anslå produkters totalpriser.  Også KL er i et samarbejde med Dansk Energi gået i brechen for at få kommunerne til at følge de mange råd om energirigtige indkøb. Herfra peges der dog også på en række andre områder, hvor kommunerne kan hente store besparelser.

”Der er flere områder, kommuner kan hente 'lette penge' på, ud over at købe energieffektivt. Det er væsentligt,  at områder som kommunens investeringer, adfærd, vaner og organisering samt planlægning ses med energimæssige briller på. Et godt sted at fortsætte med energisparearbejdet i kommunen kunne være at nedsætte en beslutningsdygtig energistyregruppe, der samler trådene i form af faglig viden fra top til bund, og har økonomisk beslutningskraft på tværs af forvaltningerne,” siger Dorte Lindholm, Dansk Energi.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet