Korsør Fæstningstårn

Det fredede Korsør Fæstningstårn har sin oprindelse helt tilbage i middel alderen. Nu er tårnet overdraget til Slagelse Kommune.

Bagsiden

Af Redaktionen | [email protected]

Slagelse Kommune er blevet den stolte ejer af Korsør Fæstningstårn, et af de få velbevarede fæstningstårne i Danmark. Det står fast efter Finansudvalget har tiltrådt Kulturministeriets anmodning om at overdrage fæstningstårnet vederlagsfrit fra Nationalmuseet, der har været indehaver af tårnet siden 1898.

Dengang blev det overleveret til Nationalmuseet af kaptajn Juul på vegne af Krigsministeriet, et ministerienavn de fleste spindoktorer nok ville tage sig til hovedet over i dag. Korsør Fæstningstårn har dog sin oprindelse i en tid, hvor noget så civiliseret som et krigsministerium næppe blev overvejet i Danmark.

De ældste dele af tårnet har således aner helt tilbage til 1200-tallet, og de udgør det eneste tilbageværende af Korsør Slot.

Slagelse finansierer

Fæstningstårnet har været fredet siden 1918, og det er en integreret del af Korsør Fæstning, der allerede ejes af Slagelse Kommune. Nationalmuseet har med overdragelsen af Korsør Fæstningstårn ønsket at samle hele fæstningen under kommunens ejerskab, ikke mindst fordi tårnet i forvejen er en del af Korsør By- og Overfartsmuseums samlede formidling af fæstningen.

Slagelse Kommune har længe betragtet sig som ansvarlig for tårnet, og skal med overtagelsen selv afholde udgifter til en af kommunen ønsket restaurering af tårnet, der sidst blev restaureret i 1994.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet