KORA kortlægger kommunal økonomistyring

Ministerier og KL hyrer nyt forskningsintitut og konsulentvirksomheder til at vurdere 10 kommuners økonomistyring

Af Redaktionen | [email protected]

Hvordan sikrer man, at de stramme ressourcemæssige rammer udnyttes bedst muligt? Det er et af de centrale spørgsmål, som kommunerne og regionernens nye forskningsinstitut, KORA, skal søge svar på i et nyt stort millionprojekt, som er udbudt af Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening.

Opgavestillerne beskriver bl.a. baggrunden for opgaven således:

- Det er ambitionen at forbedre økonomistyringen markant i den offentlige sektor. Det er samtidig ambitionen, at økonomi i endnu højere grad skal være en integreret del af den samlede styring i den offentlige sektor. Dette skal sikre, at de stramme ressourcemæssige rammer udnyttes bedst muligt. Kommunerne er nået langt med økonomistyringen, men styringen kan og skal fortsat udvikles med henblik på at sikre, at de overordnede forbrugs- og vækstrammer for den offentlige sektor kan overholdes.

Baseret på tidligere undersøgelser
KORA har vundet opgaven sammen med to private konsulentvirksomheder, BDO Consulting og Devoteam. KORA kommer til at spille en væsentlig rolle i konsortiet med hensyn til både at udvikle analysedesignet og gennemføre kortlægningen i de ti kommuner.

KORA blev oprettet den 1. juli i år ved en fusion mellem AKF, KREVI og DSI, og de forenede kræfter i det fusionerede institut er en styrke for løsningen af denne opgave. Tidligere KREVI-undersøgelser, fx 'God kommunal økonomistyring - en undersøgelse af seks kommuners praksis' (KREVI 2012) danner grundlag for analysedesignet, og AKF bidrager med viden fra mangeårig forskning på det kommunaløkonomiske område.

Projektet er påbegyndt i september og skal være færdigt inden udgangen af året.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet