Kontrolbud er svære at gennemskue

Kommunernes bud på egne opgaver er u mu lige at gennemskue, lyder kritikken. Dermed bliver konkurrencen ulige. Sludder og vrøvl, mener KL.

Udbud

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Det er umuligt at gennemskue, om kommunerne reelt har de laveste priser, når de vinder deres egne opgaver. Uigennemsigtighed i kommunernes kontrolbud er et stort problem, påpeger flere.

”Hvad er det for priser, de medtager i deres bud,” spørger chefkonsulent Kathrine Stampe Andersen fra Dansk Byggeri og nævner afskrivninger, lokaleleje og forsikringer, som poster, der ofte giver anledning til usikkerhed.

”Og bagefter har folk uden for kommunerne ikke en kinamands chance for at holde øje med, om de overholder prisen, fordi der ikke er ens konteringspraksis i kommunerne,” fortsætter hun.

I løbet af efteråret forventes Klagenævnet for Udbud at tage stilling til, om Syddjurs og Norddjurs fulgte reglerne, da de valgte deres kommunale brandvæsen i et udbud om brandslukning. Falck indbragte de to kommuner for nævnet, fordi Falck sætterspørgsmålstegn ved kommunernes beregninger, og om tilbuddene reelt er afgivet på samme vilkår.

Fundamentalt problem
Uigennemsigtighed præger generelt kommunernes kontrolbud, og det bunder i hele regnskabs- og budgetsystemet, mener forskningschef hos CEPOS Henrik Christoffersen.'

”Jeg mener, at det er et fundamentalt og stort problem, at vi har indrettet kommunernes økonomistyring sådan, at det ikke er til at se, hvad det koster at fremstille en kommunal ydelse. Derfor er det også svært at sammenligne kommuners kontrolbud med bud udefra,” fortæller han.

En bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud blev indført for to år siden og havde som formål at øge gennemsigtigheden i kontrolbuddene. Bekendtgørelsen har kun løst en del af problemet, mener professor i udbudsret ved Syddansk Universitet, Michael Steinicke.

”Det går i den rigtige retning, men der er ingen tvivl om, at det stadig er svært at få gennemsigtighed,” siger han.

Chef for offentlig-privat i KL, Jakob Scharff, mener ikke, at der er et generelt problem med gennemsigtigheden. Kritikken fra erhvervslivet handler snarere om noget helt andet.

”Jeg mener dybest set, at det bunder i, at man ikke har forståelse for, at der er et behov for at lave kontrolbud. Næsten stort set hvor meget dokumentation, kommunerne kommer med, så bliver man mødt med den her: ’De har nok regnet forkert, eller de har nok snydt på vægten,’” kommenterer Jakob Scharff.

Klager flitigt
Ifølge Kathrine Stampe Andersen fører uigennemsigtige kontrolbud til, at kommunerne vinder opgaver, selv om de ikke nødvendigvis er de billigste.

”Vi har ikke noget imod konkurrence, men det skal altså være på lige vilkår,” siger hun.
Selvfølgelig skal konkurrencen foregå på fair og lige vilkår, understreger Jakob Scharff, men bekendtgørelsen blev netop indført for at regulere, hvordan det skulle ske.

”Og hvis det ikke sker, så har vi et sanktionssystem, som jeg skal hilse at sige, at leverandørerne er meget glade for at bruge med selv de mindste småting.”

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet