Konservative vil samarbejde om skattereform

I sin partiledertale inviterer Lars Barfoed til samarbejde om skattereformen og åbner muligheden for flertal sammen med Liberal Alliance

Partiledertale

Af Sine Riis Lund | [email protected]

BORNHOLM: Det Konservative Folkeparti vil ikke bukke under for 'smålige partitaktiske hensyn', som partileder Lars Barfoed formulerede det, da han holdt sin partiledertale på Folkemødet.

Tværtimod vil Konservative søge indflydelse på den kommende skattereform.

- Det er ene og alene vores opgave at føre konservativ politik og trække en kommende skatteaftale i konservativ retning, slog Lars Barfoed fast.

Han forventer at blive indkaldt til forhandlinger om skattereformen i næste uge. Og fra talerstolen kvitterede Lars Barfoed gårsdagens udspil fra Liberal Alliance, og slog fast, at tankerne i Liberal Alliances udspil er fuldstændigt på linje med tankerne i Konservatives. Dermed sender han et klart signal til regeringen om, at et flertal meget vel kan findes mellem regeringen og de to partier.

Ultimatum
Lars Barfoed vil dog kræve sig betalt med det, som han kalder reelle skattelettelser.

- Grundlæggende må regeringen væk fra den tankegang, at alle skattelettelser skal betales af nye skatter og afgifter. Vi kan ikke fodre hunden med dens egen hale, sagde Lars Barfoed.

Lars Barfoed stillede det blandt andet op som et ultimatum, at danskere over 65 år ikke skal straffes for at have sparet en god pension op eller arbejdet ud over folkepensionsalderen.

- Der bliver ingen aftale med Konservative, hvis det punkt bliver bevaret, sagde Lars Barfoed til klapsalver fra flere fremmødte.

Flere frivillige
Det Konservative Folkeparti har som optakt til forhandlingerne fremlagt et oplæg til en skattereform med skattelettelser for i alt 30 milliarder kr. betalt ved et stop for stigningen i de offentlige udgifter frem til 2020.

Lars Barfoed fortalte desuden i sin tale, at Konservative den kommende tid vil fremlægge en række tiltag, der skal gøre det lettere at gøre noget godt for andre.

For eksempel vil Konservative fjerne alle barrierer for, at danskere, der modtager offentlige ydelser, kan gøre en frivillig indsats.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet