”Konkursen er Køges egen skyld”

Da Køge Kommune stoppede betalingerne, så Agens ingen anden udvej end at begære jobcentret konkurs, siger direktøren for det hollandske moderselskab.

Køge

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Danmarks eneste kunde, så da de annullerede kontrakten, var selskabet ikke længere bæredygtigt.

Sådan skriver den administrerende direktør for Agens Holding BV, i en mail til Kommunen, hvor det hollandske selskab for første gang forklarer sit syn på sagen om det krakkede jobcenter i Køge. 

I mailen forklarer Jan Kleberg, at Agens kastede betragtelige summer ind i det danske selskab ud fra den forudsætning, at Køge Kommune ville leve op til forpligtelserne i kontrakten. 

”Men da kommunen stoppede de aftalte betalinger, var Agens’ eneste mulighed at begære selskabet konkurs,” skriver Jan Kleberg. 

”Det er meget muligt, at vores beslutning var den udløsende årsag til konkursen,” siger forvaltningsdirektør Mogens Pejtersen fra Køge Kommune. ”Men det skal ses i forhold til, at selskabet på det tidspunkt havde adskillige ubetalte regninger, og vi havde 11 millioner kroner til gode. Så det ville have været lidt tumpet, hvis vi ikke havde stoppet betalingerne.”

Konkurs var uundgåelig

Mogens Pejtersen henviser til det såkaldte ’letter of financial support’ - et dokument, som Agens, ifølge Mogens Pejtersen, siden har forsøgt at få Køge Kommune til at se bort fra.  Dokumentet forpligter det hollandske selskab til at sikre, at det danske jobcenter kunne betale sine regninger. 

Men i en situation, hvor jobcentrets eneste kunde havde smækket kassen i, gav det ingen mening at tilføre penge fra Holland, skriver Agens direktør Jan Kleberg i mailen til Kommunen.

”Vi ville kun have kunnet udsætte konkursen, ikke forhindre den. Det er ikke muligt at lave den slags betalinger på ubestemt tid. Vi ville skulle dække alle omkostninger uden at have nogen indtægter,” skriver Jan Kleberg. 

Kommunen ville gerne have stillet uddybende spørgsmål til Agens, men Jan Kleberg har ikke svaret på vores henvendelser. :

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet