”Konkurrence om tre til fem år”

KOMBIT arbejder på at konkurrenceudsætte de systemer, hvor KMD stadig har monopol. Det er et kæmpe arbejde, og kan tage mange år endnu.

Tema: It

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Man kan godt indstille sig på at skulle arbejde med monopolsystemer lidt endnu. Der er ikke meget, der tyder på, at der kommer noget udbud lige foreløbig. KOMBIT skulle i september have fremlagt en plan for, hvordan og hvornår man kunne sende monopolsystemerne i udbud.

Men der kom aftalen om objektiv sagsbehandling mellem KL og regeringen i vejen. Den betyder, at ATP skal overtage store dele af sagsbehandlingen på de systemer, KMD har monopol på.

”Der vil hurtigst muligt komme et eller andet udspil, hvor man prøver at lave en udbudsplan for de her områder. Hvordan den kommer til at se ud vil til dels afhænge af den endelige plan omkring objektiv sagsbehandling,” fortæller Thomas Christiansen, der er markedsdirektør i KOMBIT. 

Som i gamle dage

Han vil ikke komme med et bud på, hvornår man laver et udbud for monopolsystemerne. Men det vil Peter Pietras. Han er social- og arbejdsmarkedsdirektør i Odense, formand for brancheforeningen Dansk IT’s politiske udvalg og tidligere ansat i staten, hvor han var med i processen efter salget af Datacentralen til CSC:

”Der vil efter min bedste overbevisning gå tre til fem år, inden man har fået flyttet så tilstrækkeligt store systemkomplekser fra KMD til, at der er etableret det, man kan kalde reel konkurrence. Hvis man kigger tilbage på salget af Datacentralen, gik der også en del år før man etablerede konkurrence på nogle af de statslige systemområder,” fortæller Peter Pietras, som ser flere paralleller mellem KMD og Datacentralen.

”Der sker det samme som dengang. Når man flytter ud af offentligt regi for at skabe konkurrence, så opstår der et dilemma på nogle system­områder, som er de facto monopoler. Det går typisk ikke så hurtigt med at få nye leverandører på banen, som man godt kunne tænke sig. Det går måske endda lidt langsommere, end man havde gået og håbet på. Nogle af områderne er svære at konkurrenceudsætte. Kommunerne skal gøre et kæmpestort stykke arbejde for at få involveret en tilstrækkelig stor leverandørpalet,” siger Peter Pietras.

Umulig konkurrence

Thomas Christiansen forklarer, at den største forhindring for at skabe konkurrence på områderne er, at KMD har haft så meget specifik viden. Det skal laves om med det nye udbudsmateriale:

”Den største faktor er, at man ikke har udarbejdet beskrivelser og markedsspecifikationer, som stiller markedet lige. Man har så meget domæneviden hos en leverandør, at det ville være umuligt for en anden leverandør at gå ind på markedet på lige konkurrencevilkår. En af vores væsentligste opgaver er at lave en beskrivelse af systemerne, så det bliver tilgængeligt for andre,” siger Thomas Christiansen.

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet