Kommunerne skal også ind i kampen mod madspild

Kommunerne spiller en stor rolle i kampen mod madspild, mener fødevareminister Mette Gjerskov (S)

TEMA: AFFALDSHÅNDTERING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Undersøgelsen ’Genanvendelse af affald i Danmarks kommuner’, som er foretaget for avisen Kommunen og dknyt.dk, viser, at kun 8 procent af kommunerne har en politisk målsætning om forebyggelse af madspild.
68 procent svarer endvidere, at de ikke kender til Miljøministeriets charter om mindre madspild.
Kun én kommune har underskrevet charteret, mens yderligere én kommune har tilsluttet sig senere.

Hvordan forholder du dig som fødevareminister til, at forebyggelsen af madspild er noget, så få kommuner har sat på dagsordenen?

Madspild er et alvorligt problem – FN anslår at 1/3 af al den mad, der produceres i verden, aldrig bliver spist. Det er et enormt spild, vi som forbrugere i dagligdagen skal minimere og planlægge os ud af. Men det er også noget alle led i fødevarekæden bliver nødt til at forholde sig aktivt til f.eks. supermarkeder, slagterier og offentlige institutioner. Her spiller kommunerne naturligvis også en stor rolle. Hver dag serveres der en halv million måltider i de offentlige kantiner, og det er oplagt også at tage kampen mod madspild der.

Bør bekæmpelsen af madspild efter ministerens mening være en del af den grønne omstilling i kommunerne?
I regeringen er 'grøn omstilling' nøgleordet på landbrugs- og fødevareområdet. Grøn omstilling i forhold til madspild betyder efter min mening, at vi skal omstille fødevarekæden til at den mad, der bliver produceret, også bliver spist.
Helt konkret har regeringen allerede nu afsat penge på finansloven til at omstille offentlige køkkener til økologi. Den omstilling vil, ifølge de erfaringer frontløber-kommunerne har gjort med økologisk omstilling, også føre til mindre madspild. Et reduceret madspild er nemlig en vigtig nøgle til at få budgettet til at hænge sammen, når køkkenerne køber økologiske råvarer.
Derudover vil jeg anbefale, at man bruger hjemmesiden altomkost.dk, der er fyldt med vejledning og gode råd til at undgå madspild. Her kan kommunerne og de offentlige køkkener også finde inspiration.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet