”Kommunerne skal bruge deres råstof bedre”

Hans Engell: Tænk mere kommunikationsstrategisk, og få løftet de principielle debatter, vores samfund har brug for, lyder opfordringen.

Værdidebat

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Kommunerne er ikke særlig gode til at sætte dagsordenen – på trods af at de sidder på en guldgrube af det råstof, medierne har brug for, mener den politiske kommentator og tidligere konservative leder Hans Engell. I dette interview med Kommunen opfordrer han kommunerne til at tænke meget større og påtage sig ansvaret for at få taget de væsentlige samfundsdebatter. 

”Jeg havde forventet efter kommunalreformen, at de 98 nye storkommuners borgmestre og embedsapparater ville have været langt mere dagsordensættende kommunikationsmæssigt. At vi kom til at se en klarere politisk profilering, at det partipolitiske ville komme til at stå tydeligere –  at politikerne for alvor ville blive politikere og i mindre grad teknikere og embedsmænd. Men indtil nu har det været skuffende.”

”Mange debatter har man ikke formået at få ud over rampen. Prøv engang at tage debatten om, hvor mange penge kommunerne kan bruge på hjælpemidler til handicappede – en fantastisk vigtig debat. Her måtte embedsmænd gå ud og tage diskussionen mod Christiansborg-politikere, mens kommunalpolitikerne dykkede fuldstændig ud. Der var ingen, der skulle nyde noget af den diskussion, selv om det specialiserede område er det, der har haft kraftigst udgiftsvækst.”

”Et andet område er kommunalvalget i november sidste år, der gav den laveste valgdeltagelse siden 1970’erne. Det er virkelig et problem, hvis kommunerne begynder at miste den vælgermæssige legitimitet. Hvis folk ikke gider møde op og stemme, så er det jo begyndelsen på et sammenbrud for det kommunale selvstyre. Den diskussion har man ikke på nogen måde set genspejlet i lokale initiativer eller den lokale dagsorden.”

Hvad skyldes det, tror du?

”Det skyldes først og fremmest, at der er for få politikere, der har en ambition om at blive landskendte. For det andet fanges alt for mange lokalpolitikere af den bureaukratiske dagsorden. I løbet af ingen tid begynder de at tænke som embedsmænd og ikke som politikere. Og de får ikke løftet debatten op på det store niveau: Hvad vil vi med vores kommune? Hvad gør vi i forhold til de strategiske udfordringer?”

”Når der er væsentlige debatter, så gælder det om at kunne holde fast i dem og bygge dem ud. For eksempel har kommunerne sidste år haft de vanskeligste budgetforhandlinger overhovedet. Der er ingen tvivl om, at det har været kolossalt besværligt for kommunerne at budgetlægge for 2011 og de kommende år. Og der må man jo lave nogle kommunikationsstrategier, der betyder, at man synliggør over for borgerne, hvad problemerne består i, og hvad de mulige løsninger er.”

”Det samme gælder den demografiske udvikling. Det er jo en strukturel udfordring for alle kommuner og ikke mindst for de tyndere befolkede og Udkantsdanmark. I løbet af ganske få år står vi med en alderdomspukkel. Når den så lægger sig oven i sociale problemer plus ledighedsproblemer, så har kommunerne jo virkelig nogle dagsordener, som er store og besværlige, og hvor man har behov for borgerne. Og hvis man ikke magter at føre den dialog og kommunikere på en måde, så man kommer ud over rampen, så mener jeg faktisk, det kommunale selvstyre har et problem.”

Man kan godt få en fornemmelse af, at kommunalpolitikerne holder sig tilbage fra de store strukturelle diskussioner og lader KL tage dem?

”Og det gør KL jo – det er bare ikke nok. Det handler om at formå at tænke mere langsigtet, og det er kommunikationsfolk jo uddannet til. Det er jo i virkeligheden at tænke mere mediestrategisk end bare på den taktiske bane. Det er jo ikke nok, at der bare er et læserbrev eller et interview med borgmesteren eller en kommunaldirektør. Det må tænkes ind i noget langsigtet, hvor også kommunalbestyrelsen forpligter sig, og hvor man ikke bare tænker på artiklen på dag 1, men giver medierne et tilbud. Det er selvfølgelig ikke sådan, at journalisterne bare står og siger: ’Ih, tak, nu kommer I med et tilbud om noget, vi kan køre i avisen tre uger i træk.’ Sådan fungerer tingene jo ikke. Men det er jo ikke det samme, som at man ikke kan levere noget. Ingen medier kan udkomme uden journalistisk råstof, og det råstof sidder kommunerne på i stort omfang. Nemlig tal, statistikker, facts, konsekvensanalyser. Det får de ikke ret meget ud af i dag.” 

Så de skal tænke større?

”Ja, og de skal tænke mere kommunikationsstrategisk og mindre på den taktiske korte bane. Og de skal bruge det råstof, de har, meget meget bedre, end de gør i dag.”

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet