Kommunerne nedprioriterer billedkunst

Over halvdelen af kommunerne sætter ikke penge af til kunstindkøb.Ballerup Kommune går den anden vej: Billedkunst betyder lige så meget som daginstitutioner.

Budgetter

Af Hana Hasanbegovic | [email protected]

Hvor meget kunst kan man få for nul kroner? Det er beløbet, som 54 procent af 69 adspurgte kommuner har afsat til kunstindkøb i deres kulturbudgetter. Det viser en undersøgelse foretaget af Billedkunstnernes Forbund. Det er især i Udkantsdanmark, at kunsten lider under nedskæringer, og formand Bjarne W. Sørensen mener, at kommunalpolitikerne med forholdsvis beskedne investeringer kunne opnå både kunstneriske, sociale og økonomiske gevinster.

- Billedkunsten er en nødvendighed på linje med – og en naturlig del af – gode daginstitutioner, skoler og plejecentre. Den skaber nye fællesskaber og gør kommunerne mere attraktive at bo i, siger han og peger på, at 81 procent af de adspurgte kommuner mangler ordninger, der sikrer midler til udsmykning i forbindelse med kommunalt byggeri.

Undersøgelsen viser også, at kun 20 kommuner har oprettet et såkaldt billedkunstråd, og hermed risikerer de ifølge Billedkunstnernes Forbund, at fagligheden forsvinder, når politikerne køber kunst.

- Vi opfatter jo kunsten forskelligt, og det er også forskelligt, hvordan man kan bruge billedkunsten. Derfor er det meget vigtigt, at der er overvejelser og faglighed forbundet med de valg, kommunerne træffer, siger Bjarne W. Sørensen.

En af de kommuner, som hverken har billedkunstråd eller penge øremærket til kunstindkøb, er Frederikshavn Kommune - og det på trods af, at både Skagens Museum og Frederikshavn Kunstmuseum er at finde i kommunen. Men formand for kultur- og fritidsudvalget, Mogens Brag (V), synes ikke, det er tegn på nedprioritering:

- Man kan selvfølgelig altid gøre mere, og man kan sige, at vi burde nedsætte sådan et kunstråd, men nu er dette niveauet, vi har lagt os på, siger han og henviser til, at museerne kan søge en kulturudvalgspulje med ‘frie midler’.

- Jeg anfægter sådan set præmissen med at vurdere en kommune ud fra, om man har et kunstråd, og lade det

være afgørende for, om man prioriterer billedkunst som helhed i en kommune, siger han.

Jammerbugt Kommune er ligeledes i bunden, når det kommer til prioritering af billedkunst. Borgmester Mogens Gade (V) gør opmærksom på, at kommunen har formået at øge kulturbudgettet med 200.000 kroner – men der er ikke øremærket penge til billedkunst.

Mønsterbryder

Ballerup Kommune skiller sig dog ud i statistikken og sætter hele 800.000 kroner af til billedkunst. Kommunen har en ordning, der sikrer, at to procent af de samlede indtægter fra salg af kommunale byggegrunde går til kunst, og kommunens kunstråd har blandt andet etableret midlertidige kunstprojekter i byrummet, som sørger for, at kunsten når ud til borgerne.

Ballerup er dermed den kommune i landet, som ligger i spidsen ved prioritering af billedkunst i det offentlige. Med andre ord slår kommunen både København og Aarhus i støtte til kunst i det offentlige – et fokus, som går tilbage til den tidligere borgmester Ove E. Dalsgaard (S).

Formanden for Ballerups billedkunstråd, Tom Nielsen (S), mener, at manglen på prioritering i visse kommuner skyldes en forkert opfattelse af kunstens rolle.

- Billedkunst betyder lige så meget for den enkelte som at have gode daginstitutioner, skoler og plejecentre. Man taler bare ikke på samme måde om nødvendigheden af kunst, fortæller han.

Bjarne W. Sørensen roser Ballerup Kommune for deres initiativer og hæfter sig ved, at der er tale om en mindre kommune, som sætter billedkunst på den kommunale dagsorden. - Det er vigtigt for borgerne, at professionel billedkunst også kan findes andre steder end blot i de større byer.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet