Kommunerne kan tvinges til udbud

Nærmest samtidig med at de årlige økonomiforhandlinger begyndte, vedtog et snævert flertal i Folketinget forleden at bemyndige indenrigs- og sundhedsministeren til at kunne tvinge kommunerne til udbud. 

Statsstyring

Af Morten Uhrenholdt | [email protected]

Kommunernes repræsentanter forhandler nærmest med en pistol for tindingen. Så skarpt formulerer nogle kommentatorer situationen for kommunerne under de igangværende økonomiforhandlinger i Finansministeriet.

Sidste mandag vedtog Folketinget i stilhed loven om tvangsmæssig konkurrenceudsættelse i kommunerne. Der er tale om en ganske kort formulering, der skal sættes ind i den eksisterende styrelseslov for kommuner og regioner: ”Indenrigs- og sundhedsministeren kan for kommuner fastsætte regler om, at en kommunalbestyrelse skal konkurrenceudsætte nærmere fastlagte opgaver helt eller delvis, og om de nærmere betingelser for konkurrenceudsættelse.”

En lignende paragraf, der vedrører regionerne, blev også vedtaget.

Lovændringen træder i kraft 1. juli, og fra det tidspunkt kan Bertel Haarder (V) - så længe han er indenrigs-  og sundhedsminister - diktere kommunernes udbud af opgaver i et omfang og indenfor de områder, han finder passende.

Lovændringen blev vedtaget med et snævert flertal bestående af regeringen, DF og Liberal Alliance. Imod stemte den samlede opposition. Det skete helt uden debat og tog kun et øjeblik.

Hvor ligeværdig?

Men debat har der dog været. En lang række høringssvar har advaret mod lovændringen - ikke mindst fra KL. Og ved lovens førstebehandling 5. maj var der en halvanden time lang debat, hvor oppositionen talte heftigt mod dette nye indgreb i kommunernes selvstyre. 

Socialdemokraternes kommunalordfører, Rasmus Prehn, menter, at der var tale om et historisk brud for Venstre, der indtil nu har administreret med øget centralisme og statslig styring, men talt om liberale værdier. Men nu vedgår Venstre og regeringen åbent sine hensigter - og har på skrift udtrykt, at målet med loven er øget tvang.  

”Nu skriver regeringen direkte, at hvis man ikke kan komme igennem med en aftale med kommunerne, ja så vil man tage tvangsvåbenet i brug. Hvor ligeværdig bliver en aftale, hvis kommuner og regioner udmærket er klar over, at hvis de ikke siger ja til aftalen, så tvinger regeringen det igennem, den ønsker?”  spurgte Rasmus Prehn.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet