Kommunerne er EU’s demokratiske hjerte

EU skal styrke regioner og kommuner på tværs af Europa, hvis ikke unionsborgerne skal fremmedgøres i takt med, at den nationale indflydelse svinder, mener østrigsk eks-delstatsleder.

Eu

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Mange EU-skeptikere ser Unionen som et projekt med et stort demokratisk underskud. Men sådan behøver det ikke at være, mener den østrigske professor Franz Schausberger, der er grundlægger af organisationen ‘Institut der Regionen Europas’.

EU skal turde give mere magt til regionerne og kommunerne, der skal være et demokratisk omdrejningspunkt i takt med, at nationalstaterne mister indflydelse EU, argumenterer Schausberger.

- Bruxelles er blevet større og stærkere, fordi de enkelte lande ikke kunne løse deres gældsproblemer og styre budgetterne, men på den anden side behøver man en modvægt til Bruxelles. Det kan kun være regionerne og kommunerne, da de er enormt vigtige for de enkelte befolkningers identitet. Folket vil ikke være tilfreds blot med et stærkt centralt styre. Svækkes regionerne, mindskes demokratiet, siger østrigeren.

Schausberger, der er tidligere ministerpræsident for delstaten Salzburg, mener, at Lissabon-traktaten lagde op til, at EU ville styrke regioner og kommuner, men gældskrisen i EU og den generelle økonomiske krise har sat en stopper for den udvikling, mener han:

- Pludselig så vi, at de nationale regeringer ville ændre den interne struktur. Administrationen på regionalt plan var for dyr, mente man, og samtidig ville regeringer mange steder i Europa mindske antallet af kommuner og regioner. Men sandheden er, at centraladministrationerne i længden er dyrere end de regionale administrationer.

Magt og nærhed

Lissabontraktaten styrkede det såkaldte nærhedsprincip, som afgør, hvornår EU har kompetence til at lovgive. Princippet tilsiger, at beslutninger i EU skal træffes så tæt på borgerne som muligt både på nationalt og lokalt plan. De nationale magthavere har svigtet nærheden til borgerne, som i sidste ende legitimerer beslutningerne, mener Schausberger:

- Jeg er først og fremmest fra Salzburg. Dernæst er jeg østriger og europæer. Dag for dag kan man se, at de nationale politikere ikke kan løse problemerne. De europæiske folk har brug for at være tæt på lokale politikere, som kender de lokale vælgeres behov. Jeg vil ikke fjerne nationen, men den skal befinde sig mellem to stærke søjler, som består af EU og regionerne.

Det giver ikke mening at sammenligne regionerne og kommunernes rolle på tværs af EU, mener Jonas Groes, der er direktør for Det Syddanske EU-kontor. I Danmark blev amterne afløst af regioner, der har en afgrænset administrativ opgave, der primært relaterer sig til sundhed samt regional vækst og udvikling. Det er skudt over målet at se regionerne eller kommunerne som et identitetsmæssigtog demokratisk omdrejningspunkt, mener han.

- I et land som Østrig, som har en meget stærk decentral struktur, kan det give god mening at snakke om stærke regioner. Når Catalonien og Baskerlandet i Spanien taler positivt om EU, så handler det om at distancere sig fra den hjemlige hovedstad, siger Jonas Groes, der dog ser en tendens til, at Folketinget i Danmark forsøger at genvinde noget af den magt, som afgives til EU:

- Fra Folketingets side går man ind og overvåger mere og mere på regionalt og kommunalt plan.

Nationen består

Jens Rohde, der er Europa-Parlamentariker og byrådskandidat i Viborg for Venstre, mener, at nationens magt overfor EU er blevet styrket gennem de seneste år.

- Jeg anerkender ikke den præmis, at nationerne har mistet magt til EU. Intet kan vedtages i EU, uden at både Rådet og Europa-parlamentet har godkendt det. Man skal huske, at Rådet består af ministrene fra de enkelte lande, som har mandat fra de nationale parlamenter. Langt det meste, som vedtages i EU, kommer af initiativer fra de enkelte nationalstater, siger han.

Jens Rohde mener, at Lissabontraktaten har styrket nationernes indflydelse i EU.

- De sidste fire-fem år mener jeg mere og mere indflydelse er gået fra fællesskabet og ud i nationalstaterne. Det vigtigste argument for at spille en aktiv rolle i EU er jo, at fællesskabet er de små landes garanti for at blive hørt. Det er vores mulighed for at undgå, at Merkel og Hollande dikterer Europas udvikling fra Berlin og Paris.

Franz Schausberger ser modsat Jens Rohde en bevidst regional styrkelse som eneste middel mod magtmæssig enegang i EU.

- De europæiske befolkninger frygter globaliseringen. Hvis det skal gå væk, skal de føle, at de har mulighed for at bestemme i lokalsamfundet. Ellers vil det skabe en enorm vrede mod både lokale og nationale magthavere, siger han.

EU

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet