Kommunerne ender med efterlønsregning

Kommunerne skal udbetale pengene til de nedslidte danskere, som ryger på den nye seniorførtidspension. Regeringen lover fuld kompensation, men KL vil se det, før de tror det. 

Efterløn

Af Finn Gerdes | [email protected]

Med sit forslag til en reform af efterlønsordningen lægger regeringen op til at sende kommunerne en kæmpe regning. For det bliver kommunerne, som skal udbetale den særlige seniorførtidspension til de nedslidte danskere. Og da kommunerne i bedste fald får refunderet 35 procent af beløbet fra staten, i værste fald kun 20 procent, hænger kommunerne på en ikke uvæsentlig del af regeringens efterlønsregning, mener formanden for KL’s arbejdsmarkedsudvalg, Erik Nielsen (S). 

Han frygter tillige, at regningen vil fordele sig skævt.  For den kommunale udligningsordning er indrettet sådan, at der ikke ser sammenhæng mellem den procentuelle andel af indbyggere på overførselsindkomst, og hvor mange penge kommunerne modtager fra staten.

”Nogle af de kommuner, som i forvejen har det sværest med flest indbyggere på overførselsindkomst, får nu flere borgere på seniorførtidspension, som tidligere ville være kommet på efterløn. De kommuner vil blive ramt endnu en gang, og de bliver som regel ikke kompenseret fuldt ud, når bloktilskuddet bliver givet,” siger Erik Nielsen. 

Han tilføjer, at KL er enige i at kigge på tilbagetrækningsalderen, og at han ikke vil tage stilling til, om regeringens måde er den rigtige at gøre det på.

”Men vi må gå ud fra, at bloktilskuddet skal ændres, for kommunerne får en udgift med seniorførtidspensionen, som vi ikke tidligere har haft med efterlønnen, og som vi skal dække en vis procentdel af,” siger Erik Nielsen.

Milliarder til udbetaling 

Erik Nielsen peger på, at kommunerne bliver ramt på flere måder – dels fordi de får en stigende, arbejdsbyrde, dels fordi de skal udbetale milliarder af kroner i seniorførtidspension. 

Ifølge Finansministeriets forventes det, at 20 procent af efterlønsmodtagerne skal på andre ydelser som for eksempel seniorførtidspension. Samtidig har regeringen åbnet op for en helt ny gruppe af mennesker, som ikke har betalt til efterlønsordningen gennem en a-kasse, og som med de nye regler vil kunne blive tilkendt seniorførtidspension.

Og ifølge Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, så bliver der flere førtidspensionister.

”For denne særlige gruppe bliver det meget nemt at være sagsbehandler. Der beder vi lægen om at vurdere, om det kan have sin rigtighed, at borgeren ikke kan arbejde mere, og hvis lægen er enig i vurderingen, så er den ikke længere,” siger hun og vurderer, at det bliver ”meget nemmere” for borgerne at få den særlige seniorordning.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) lover, at kommunerne vil blive kompenseret krone for krone for de øgede udgifter. Ifølge regeringsudspillet vil ”regeringen inddrage virkningerne af en tilbagetrækningsreform i evalueringen af det kommunale udligningssystem”. Det arbejde er imidlertid udsat til udgangen af 2011.

Beskæftigelsesministeren har dog fuld tillid til, at kommunerne kan løfte opgaven.

”De har kendskab til det og erfaringer med det. Desuden er det jo sådan, at man kan klage, hvis man er utilfreds,” siger Inger Støjberg.

Arbejdsmarked

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet