Kommuner vil slå nationale klimamål med op til 10 år

Seks kommuner har forpligtet sig til en klimapolitik, der er mere ambitiøs end de nationale målsætninger på flere områder

KLIMA

Af Redaktionen | [email protected]

I løbet af sommeren indgik Green Cities 6 medlemskommuner en ny samarbejdsaftale, der sætter højere mål for kommunernes reduktion af CO2-udslip end målene i den nationale energiaftale, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i marts i år.

- Jeg er glad for at vi som Green Cities-kommuner kan gå foran med et meget ambitiøst mål på klimaområdet, siger formand for Green Cities Leif Pedersen.

Samarbejdsaftalen forpligter stadig Green Cities-kommunerne til at reducere deres CO2-udslip med 25 pct. for kommunens geografiske område inden 2015. Det er 5 år tidligere end det nationale mål. 

Spænder ben
Desuden skal hele Green Cities-kommunernes el- og varmeforsyning være CO2-neutral allerede i 2025. Det nationale mål er, at hele landets el- og varmeforsyning skal være CO2-neutral i 2035.

Som frontløbere inden for grøn omstilling oplever Green Cities-kommunerne, hvordan lovgivningen ofte spænder ben for de mest miljømæssigt bæredygtige løsninger. 

Der ligger således også en opgave for regeringen i at skabe de rette rammebetingelser for den grønne omstilling.

- I Green Cities oplever kommunerne med jævne mellemrum, at lovgivningen spænder ben for de løsninger, som er de mest miljømæssigt bæredygtige. Derfor er en af vores ambitioner, at vores erfaringer skal bidrage til at skabe bedre vilkår for den bæredygtige udvikling i alle landets kommuner, siger Leif Pedersen.

Lykkens gang
Som opfølgning på et møde med klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) i marts har Green Cities udarbejdet et oplæg til ministeren med oversigt over de væsentligste barrierer for bæredygtig transport, strategisk energiplanlægning og energirenovering set fra kommunernes position.

Det er tredje gang, at Green Cities-kommunerne underskriver en samarbejdsaftale, der forpligter kommunerne til at arbejde hen mod opfyldelsen af en række fælles grønne mål. Aftalen indeholder konkrete mål inden for emnerne klima, grundvand, økologiske fødevarer, natur, trafik og affald.


FAKTA

Green Cities er et samarbejde mellem kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Herning, Kolding og København.

 Læs mere om Green Cities og den nye samarbejdsaftale på greencities.

 

tsp

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet