Kommuner vil bruge a-kasser mere

Landets største kommuner vil inddrage a-kasser mere i indsatsen for at få ledige i arbejde. Seks kommuner foreslår at få løsnet reglerne. Beskæftigelsesministeren har hidtil været skeptisk.

Ledige

Af Redaktionen | [email protected]

A-kasser og jobcentre skal arbejde tættere sammen om beskæftigelsesindsatsen, mener landets største bykommuner. Derfor har de sendt et udspil til Folketingets arbejdsmarkedsudvalg, hvor de slår til lyd for at løsne op for reglerne, så kommunerne får mulighed for at arbejde tættere sammen med a-kasserne. 

”Vi vil gerne i dialog med a-kasserne om, at de kan få mulighed for at tage en større del af tjansen, som man har gjort i København. Hvis vi kunne få løsnet regelsættet lidt op, ville der være en masse områder, hvor man kunne lave aftaler, som ville gøre indsatsen mere effektiv,” siger Ib Dam Schultz, direktør for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg.

Ib Dam Schultz peger blandt andet på, at a-kasserne kan overtage en del af de samtaler, som i dag bliver holdt i kommunerne, for eksempel samtaler om den lediges ret og pligt til at deltage i tilbud.

I Randers ser man særligt indsatsen over for ledige, som har problemer med sygdom, som et område, hvor a-kasserne med fordel kunne udføre en større del af opgaverne end i dag, fortæller Knud Aarup, direktør for Social og Arbejdsmarked i Randers.

”I Randers har vi et tæt samarbejde med a-kasserne, og vi kan helt sikkert udvikle nogle nye og mere effektive samarbejdsmodeller for eksempel inden for videreuddannelse, hvis reglerne bliver gjort mere fleksible,” siger Knud Aarup.

København går foran

En anden måde at styrke samarbejdet med a-kasserne er at gøre som i København, hvor a-kasserne har kontakten til de ledige i det første halve år, mener både Ib Dam Schultz fra Esbjerg og Knud Aarup fra Randers.

Ordningen i København har kørt som forsøg det seneste år, og for nylig besluttede kommunen at gøre ordningen permanent. Det har fået beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) til at kritisere kommunen, fordi hun mener, at a-kassernes resultater ikke har været gode nok.

Alligevel opfordrer Danmarks seks største kommuner nu til, at kommunerne får bedre muligheder for at følge det københavnske eksempel.

”Vi er åbne for, at man skal kunne gøre flere ting i stil med, hvad man gør i København. Det vigtigste er, at det er fornuftigt for den enkelte borger, frem for at det er fornuftigt for systemet,” siger Ib Dam Schultz.

KL bakker op

Hos kommunernes organisation KL har man fuld forståelse for udspillet fra de seks kommuner, fortæller Ulrik Petersen, chefkonsulent i KL.

”Der er mange traditioner og procedurer, som kunne trænge til et serviceeftersyn med henblik på at give borgerne den bedste hjælp. Jobcentre og a-kasser har hver sin kasket på, og det betyder, at man fokuserer meget på det formelle, frem for hvad der er mest hensigtsmæssigt for den enkelte borger,” siger Ulrik Petersen.

Han er ikke nervøs for, at a-kasserne kommer til helt at overtage beskæftigelsesindsatsen.

”Så længe der er to instanser involveret, er det en vigtig bestræbelse at luge ud i procedurer og traditioner, der står i vejen for at tage udgangspunkt i mennesket. Uanset om a-kasserne får flere eller færre opgaver, er de en vigtig samarbejdspartner, og et gnidningsfrit samarbejde er helt nødvendigt,” siger Ulrik Petersen.

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet