Kommuner utilfredse med vandløbs-forslag

Miljøministeren vil med et nyt lovforslag stoppe de kommuner, der privatiserer offentlige vandløb for at spare penge. Men kommunerne mener, at Christiansborg blander sig unødigt i det kommunale selvstyre.

Lovforslag

Af Redaktionen | [email protected]

Et vandløb i julegave? Nej tak, siger miljøminister Karen Ellemann (V), der lige før jul fremsatte et lovforslag, der skal hindre kommunerne i at nedklassificere, dvs. privatisere, et offentligt vandløb og dermed overdrage vedligeholdelsen til lodsejeren og slippe for et eventuelt erstatningsansvar.

Det er nemlig ikke rimeligt, mener regeringen, at kommunerne overdrager ansvaret for et vandløb til en lodsejer for at spare penge. Med det nye lovforslag vil ministeren give borgerne en bedre retssikkerhed.

”Kommunerne skal ikke bare kunne ændre et vandløbs status, hvis det alene er for at vælte udgifterne til vedligeholdelsen over på borgerne. Helt nøjagtig som de heller ikke bare skal forære offentlige veje til private for at lade borgerne betale for vedligeholdelsen,” siger Karen Ellemann.

Borgen blander sig

Kommuner, som Miljøministeriet henviser til som eksempler, mener, at Christiansborg blander sig unødigt i det kommunale selvstyre. I Ikast-Brande Kommune er borgmester Carsten Kissmeyer (V) kritisk over for regeringens lovforslag. Ikast-Brande havde ellers planlagt at spare 100.000 kroner om året på vandløb fra 2012.

”Det er irriterende, at man ikke lader os kommunalpolitikere stå på mål for den slags beslutninger. Det er en overdreven indblanding fra Folketingets side,” siger Carsten Kissmeyer.

Men det er ministeren helt uenig i.

”Der er ikke tale om indblanding i det kommunale selvstyre på nogen anderledes måde end anden lovgivning. Det handler om at styrke borgernes retssikkerhed, sådan at man som vandløbsejer ved, hvad man har at rette sig efter, og hvilke kriterier der bliver lagt til grund for, at man lige pludselig bliver den lykkelige ejer af et vandløb,” siger Karen Ellemann.

Radikal modvilje

Den radikale miljøordfører, Johs. Poulsen, der også sidder i byrådet i Herning, er imidlertid af en ganske anden opfattelse. Johs. Poulsen mener nemlig, at Christiansborg burde overlade den slags beslutninger til kommunerne, fordi det er dem, der sidder inde med hele detailkendskabet til forholdene.

”Det her er en sag, som kommunerne sagtens kan finde ud af. Det er ikke en sag, der trænger til yderligere centralregulering,” siger Johs. Poulsen, som derfor også stemte imod transportministerens lignende forslag om nedkvalificering af kommunale veje.

Han sætter desuden spørgsmålstegn ved begrebet vedligehold, fordi det betyder noget forskelligt for henholdsvis landmand og natur. 

Men her forsikrer ministeren, at de nye kriterier også tager hensyn til beskyttede vandløb, som ikke vil kunne nedklassificeres.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet