Kommuner skruer op for barselsberedskab

Flere nybagte familier søger hjælp hos sundhedsplejen, fordi de er blevet tidligt udskrevet fra hospitalet. Det udfordrer den kommunale økonomi

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Tidligere udskrivelser af nyfødte og mødre er en god forretning for regionerne. Men kommunerne betaler regningen gennem stadigt flere henvendelser fra forældre, ekstrabesøg og nye støtteforanstaltninger.
Det peger en rundspørge foretaget af Sundhed-DKpå. 28 kommunale sundhedsplejer har svaret på spørgsmål om deres svangreomsorg, og opgørelserne viser, at kommunerne sammenlignet med 2009 kommer ud i gennemsnit et døgn tidligere og aflægger flere ekstrabesøg.

Ændrer praksis
Tendensen er tydeligst i kommunerne i Region Syddanmark, der siden 2010 har udskrevet alle normalt fødende max. 24 timer efter fødslen, men udviklingen går i samme retning i næsten alle de kommuner, der har svaret på Sundhed-DKsundersøgelse. 81 procent af dem svarer, at andelen af behovsbesøg - hvor forældrene typisk henvender sig til kommunen for at få ekstra støtte - er vokset mellem 2010 og 2011.
Dertil kommer, at en række af kommunerne har set sig nødsaget til at indføre flere besøg, åbent hus-arrangementer og udvidet telefontid.
Hedensted Kommune har i 2011 indført et fast ekstrabesøg hos alle familier, ekstra indsats i forhold til amning og gulsot, ligesom flere familier selv henvender sig til kommunen.

- Det er vores helt klare opfattelse, at forældrene er mere usikre, fordi de bliver udskrevet inden amningen er kommet i gang. Vi har været nødt til at styrke indsatsen for at undgå genindlæggelser, og at børnene bliver livstruende fejlernærede. Men det er kun i kraft af, at vi har haft et faldende fødselstal at vi har kunnet imødekomme det helt klare behov, der er, siger ledende sundhedsplejerske i Hedensted Kommune, Grethe Stjernholm og understreger, at sundhedsplejen ikke har fået flere ressourcer til at klare den større opgave.
I nabokommunen Horsens har fødselstallet derimod været stigende, samtidig med at udskrivningstidspunkterne er blevet tidligere. I budgetforliget for 2012 har sundhedsplejen derfor fået bevilget flere ressourcer, så de nu fast giver førstegangsfødende et ekstra besøg, og ringer op til fleregangsfødende.

- Vi har desværre ikke penge til at give alle et ekstrabesøg, siger ledende sundhedsplejerske Renata Sloth Carlsen, som har oplevet stigende problemer med amning, underernæring og gulsot.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet