dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Kommuner skal håndtere plast i fællesskab

Kommuner skal håndtere plast i fællesskab

For at sikre højere genanvendelse i husholdningernes plastaffald skal der etableres nye sorteringsanlæg. Det fordrer tværkommunalt samarbejde, påpeger Copenhagen Cleantech Cluster

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Flere og flere kommuner udvikler i disse år affaldsordninger, der separerer glas, metal, pap og plast med henblik på genanvendelse af de forskellige materialer. Og med klima- og energiministerens nye virkemiddel-katalog spiller udsortering af plast da også en central rolle. I kataloget peges der på, at kommunerne fremover skal sikre udsortering af plast i al dagrenovation.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier