Kommuner skal dække forældres indkomsttab

Forældre til sukkersyge børn kan få betalt tabt arbejdsfortjeneste for at indkøre deres børn i skolen, slår Ankestyrelsen fast i en principiel afgørelse

Afgørelse

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Når diabetikerbørn skal i skole eller børnehave, så kan kommuner fremover blive nødt til at betale forældrene for at hjælpe til i en kortere indkøringsperiode. For eksempel hvis barnet får en ny og omstillingskrævende behandling.

Det er konsekvensen, efter Ankestyrelsen har ændret en afgørelse fra Det Sociale Nævn. Den konkrete sag drejer sig om en sukkersyg dreng, hvor moren tog fri i 14 dage fra arbejdet for at hjælpe med brug af en ny insulinpumpe i skolen. Favrskov afviste imidlertid at betale moren for den tabte arbejdsfortjeneste.

- Det er en klar principafgørelse om, at hvis det er en kortere indkøringsperiode, så kan forældre få tabt arbejdsfortjeneste til at være i skolen. Tidligere har det været meget skarpt adskilt, så når der var behov for hjælp i skolen, så sagde sektoransvarlighedsprincippet, at det er skolen, der skal levere hjælpen, forklarer faglig koordinator Henny Hestbæk fra Favrskov.

Hjælp til kommunerne

Hun ser dog ikke nødvendigvis afgørelsen som en ulempe for kommunerne. Afgørelsen gør retningslinjerne mere klare, og hun mener godt, at det engang imellem kan give mening at lade forældre hjælpe i en indkøringsperiode, hvor skolens lærere ikke i første omgang står parat med de rette kompetencer.

- Vi har fulgt de retningslinjer, der er, og derfor gav Det Sociale Nævn os medhold, så på den måde kan man sige, at det her er lidt revolutionerende, men jeg vil sådan set sige, at det gør det nemmere for kommunerne at arbejde med det her, siger Henny Hestbæk.

Mange kronikerbørn

Diabetesforeningen vurderer, at afgørelsen kan få vide konsekvenser og også kan få betydning i sager med andre kroniske sygdomme end diabetes. Og her glæder man sig til, at afgørelsen forhåbentligt er med til at sætte en stopper for en uheldig tendens.

- Der er en stigende tendens til, at de forskellige sektorer og instanser peger på hinanden og siger, at det er de andre, der skal dække det her, fortæller Signe Hasseriis, chef for rådgivningen i Diabetesforeningen.

Forældre brugte ferien

Hun oplever, at familierne derfor gerne er endt med at bruge en del af deres sommerferie på gratis at hjælpe børnene til en start i skolen.

- Det er jo ikke hensigtsmæssigt, at de her familier skal bruge deres fritid og overskud på det her. Så jeg håber, at kommunerne vil begynde at tænke i, hvornår forældrene mest hensigtsmæssigt kan hjælpe i en kort indfasning, siger hun.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet