Kommuner skaber nyt netværk om deleøkonomi

Efter syv kommuners forsøg med deleøkonomi i det landsdækkende Deleby-projekt har to af dem sammen med Rambøll taget initiativ til et nyt netværk om deleøkonomi. Interessen for deleøkonomi er stor, men forskningsresultater om effekterne efterlyses.

Viden

Af Iben Augustsen | [email protected]

Høns, bil, bolig og vinkelsliber. Men også tid, kompetencer, viden og data. Der er ikke grænser for, hvad der deles i både landsbyer, provinsbyer og storbyer. Intet synes for småt eller for stort til at indgå i mere eller mindre formelle og uformelle delesystemer. Det er op til borgere, erhvervsliv, foreninger og kommunen.

Spørger man de syv kommuner i det netop afsluttede partnerskabsprojekt Deleby, som Dansk Arkitektur Center har initieret, så er deleøkonomi ikke til at komme udenom. Og Sønderborg og Middelfart Kommune har i forlængelse af projektet skabt et nyt netværk sammen med Rambøll Management Consulting. Netværket, som Middelfart er formand for de første to år, vil blandt andet afholde en årlig kommunalpolitisk konference om deleøkonomi. Ifølge Middelfarts viceborgmester Mikkel Dragmose-Hansen er det givtigt at dele viden og erfaringer, og en kommune skal handle hurtigt, hvis den vil være medspiller i udviklingen af deleøkonomi:

- Vi har lært, at vi skal være hurtige, hvis vi skal følge med verden. Allerede da vi startede projektet, var vi bagud, for nogle borgere var allerede i gang med at lave delegrupper på Facebook.

”Man kan lære utrolig meget af fællesskaberne i landsbyerne og landdistrikterne. Der er en utrolig stærk opfindsomhed og kreativitet med hensyn til erhvervsudvikling og innovation.”

I hans egen kommune har de for eksempel dannet et Local Sharing-projekt, hvor virksomheder deler ressourcer, hvilket både kan være maskiner eller vidensmedarbejdere. Sønderborg har fået en grejbank for alle, hvor borgere kan låne eller leje udstyr til for eksempel arrangementer eller sportsaktiviteter. Grejbanken er et offentligt-privat innovativt partnerskab, OPI.

[caption id="attachment_68340" align="alignright" width="468"]Projekt Deleby har netop udgivet et magasin, og her kan man blandt andet læse om de deltagende kommuners erfaringer med deleøkonomi. Magasinet kan hentes her. Projekt Deleby har netop udgivet et magasin, og her kan man blandt andet læse om de deltagende kommuners erfaringer med deleøkonomi. Magasinet kan hentes her.[/caption]

Men det er også kommunerne, der kan dele, og i den afsluttende rapport ”Deleby” opfordres kommuner blandt andet til at dele kommunal overskudskapacitet og understøtte nye transportløsninger via deleøkonomien.

Ikke kun storbyfænomen

Bortset fra København er de fleste kommuner i Deleby-projektet mindre kommuner, og projektet bekræfter, at deleøkonomi ikke kun er et storbyfænomen, forklarer Emmy Laura Perez Fjalland, ph.d.-studerende, Roskilde Universitet og Dansk Arkitektur Center:

- Man kan lære utrolig meget af fællesskaberne i landsbyerne og landdistrikterne. Der er en utrolig stærk opfindsomhed og kreativitet med hensyn til erhvervsudvikling og innovation.

For de fleste kommuner er fællesskab og bedre økonomi målet med deleøkonomi. Ifølge Emmy Laura Perez Fjalland er det økonomiske rationale stadig meget stærkt for nogle, og det samme er grøn vækst. Nogle af projekterne viser, at det faktisk kan lade sig gøre.

”Vi har lært, at vi skal være hurtige, hvis vi skal følge med verden.”

Det er dog stadig sparsomt, hvad der findes af forskning og undersøgelser på området, og overborgmester Frank Jensen i Københavns Kommune sagde på Delebys afsluttende konference, at der er brug for mere evidens, så man kender effekter og konsekvenser af deleøkonomi. Hovedstaden har også deltaget i Deleby-projektet, og Frank Jensen sagde, at han håber, at også arbejdsmarkedets parter og regeringen vil arbejde positivt for at fremme deleøkonomi:

- Det er ikke til at forestille sig, hvor det ender. Airbnb er blevet stort, og når vi på Københavns Rådhus ikke mener, at Airbnb er et problem på nuværende tidspunkt, så hænger det sammen med, at vi har en særlig regulering af boligmarkedet i Danmark, som man for eksempel ikke har i Holland, da vi har bopælspligt.

I København var 6,9 procent af boligerne i indre by udlejet via Airbnb mindst én gang i 2015 eller 2016.

Et af de seneste tegn på, at regeringen vil fremme deleøkonomi, er på området for fritidssejlere. Fra årsskiftet træder en ny lov i kraft, som forenkler reglerne, så det bliver nemmere for fritidssejlere at dele eller udleje båd.

- Initiativet er en del af regeringens kommende strategi for deleøkonomi, som skal fremme deleøkonomien i Danmark, skrev Erhvervs- og Vækstministeriet i pressemeddelelsen.

Deleby

  • Et landsdækkende viden- og formidlingsprojekt med et mål om at udvikle deleøkonomiske ideer og forretningsmodeller.
  • Deltagere: kommuner, virksomheder, foreninger, innovatører, forskere.
  • Deltagende kommuner: Frederikssund, København, Lejre, Middelfart, Nyborg, Slagelse, Sønderborg.
  • Deleby-projektet er udviklet og drevet af Dansk Arkitektur Center med støtte fra Realdania og Erhvervsstyrelsen gennem Grøn Omstillingsfond.
  • Kommunen og Politiken har været mediepartnere.

Innovation

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet