To af kommunernes kaffeleverandører oplyser, at de ikke kan garantere, at den kaffe, de sælger til kommunerne, er fri for bønner plukket under slavelignende forhold. Foto: Danwatch
To af kommunernes kaffeleverandører oplyser, at de ikke kan garantere, at den kaffe, de sælger til kommunerne, er fri for bønner plukket under slavelignende forhold. Foto: Danwatch

Kommuner risikerer at servere slaverikaffe

Kaffe fra plantager med slavelignende arbejdsforhold er blevet solgt via mellemhandlere, som forsyner leverandører til danske kommuner og regioner. Flere af kaffeleverandørerne kan ikke garantere, at deres kaffe er fri for bønner plukket under slavelignende forhold, viser en ny rapport fra Danwatch.

Indkøb

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

På en plantage, som de brasilianske myndigheder lavede en razzia på i 2010 fandt de arbejdere, som plukkede kaffe uden det lovpligtige beskyttelsesudstyr. Rundt omkring stod faldefærdige bygninger uden madrasser eller senge. Arbejderne sov på gulvet eller på kaffesække. Og ingen steder på plantagen var der adgang til drikkevand.

I stedet for løn havde de 17 arbejdere i månedsvis fået papirsedler, hvorpå, der stod, hvad de havde tjent - et beløb langt under den brasilianske minimumsløn. Men samtidigt opbyggede de gæld, i en dagligvarebutik, hvor de købte mad på selve plantagen, til en pris langt over, hvad de tjente om måneden.

Derudover fandt myndighederne arbejdere på ned til 14 år, selvom man skal være fyldt 16 år for at arbejde i plantagerne. Danwatch har i sommeren 2015 under kaffehøsten mødt flere kaffeplukkere, som fortæller, at de har arbejdet som kaffeplukkere, siden de var 7 år gamle.

I Danmark var en sådan razzia nået tv-nyhederne, men i Brasilien sker lignende så ofte, at det ikke længere har nyhedsværdi. Kaffen sælges videre til mellemhandlere, der for eksempel leverer kaffe til Jacobs Douwe Egberts, der i Danmark hedder JDE Professional og er leverandør af kaffe i 20 kommuner.

Danske kommuner risikerer derfor at have købt kaffe fra brasilianske plantager, hvor arbejderne arbejder under dét, der i brasiliansk lov defineres som slavelignende forhold. Det viser en undersøgelse, som researchcentret Danwatch står bag. I undersøgelsen har organisationen fulgt varekæden for en række leverandører af kaffe, fra bønnerne plukkes på plantagerne og til de ender i kaffekopperne rundt om i Kommunedanmark.

Det sker, fordi flere af kaffeleverandørerne handler med mellemhandlere, som oplyser, at de har solgt kaffe fra plantager, hvor de brasilianske myndigheder har befriet arbejderne fra såkaldt slavelignende arbejdsforhold. Det vil for eksempel sige gældsslaveri eller nedværdigende indkvarteringsforhold uden senge og manglende adgang til rent drikkevand.

[intense_collapsibles content_border="1px solid #d6d6d6"] [intense_collapse title="Hvad er ‘slavelignende forhold’?" external_link_target="_self"]Det er ulovligt at udsætte en person for forhold, der er slavelignende, herunder at udsætte en person for tvangsarbejde eller nedværdigende arbejdsforhold og at begrænse en persons bevægelsesfrihed på grund af gæld til en arbejdsgiver eller til en agent, ifølge den brasilianske straffelovs artikel 149.[/intense_collapse] [/intense_collapsibles]

 

To af kommunernes kaffeleverandører oplyser, at de ikke kan garantere, at den kaffe, de sælger til kommunerne, er fri for bønner plukket under slavelignende forhold.

Danske kommuner og regioner køber hvert år kaffe for tocifrede millionbeløb. Langt størstedelen af de 37 danske kommuner og en lang række andre offentlige institutioner, som Danwatch har undersøgt, har udbudskontrakter med kaffeleverandørerne BKI foods, I.M. Frellsen, Peter Larsen Kaffe og JDE Professional.

Alle fire selskaber har købt kaffe fra en eller flere mellemhandlere, der har solgt kaffe fra plantager med slavelignende arbejdsforhold. De tre brasilianske mellemhandlere, der er undersøgt er Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda (Outspan), Tristão Companhia de Comércio Exterior (Tristão) og Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé).

Alle tre bekræfter over for Danwatch at have handlet med kaffeplantager, hvor de brasilianske myndigheder har befriet arbejdere fra slavelignende forhold.

”Det er en lang og kompleks varekæde med anslået 260.000 kaffedyrkere, og trods vores bedste indsats er det muligt, at kaffe fra kaffeplantager i Brasilien med dårlige arbejdsforhold har fundet vej ind i vores varekæde.”

Der er ingen garantier

JDE Professional (tidligere Merrild Professional/Merrild Coffee Systems), der mellem januar 2012 og marts 2015 har indgået kontrakter om at levere kaffe til over 20 danske kommuner oplyser, at de kan have solgt kaffe fra plantager med slavelignende forhold.

- Det er en lang og kompleks varekæde med anslået 260.000 kaffedyrkere, og trods vores bedste indsats er det muligt, at kaffe fra kaffeplantager i Brasilien med dårlige arbejdsforhold har fundet vej ind i vores varekæde, skriver JDE i et svar til Danwatch. JDE kan dermed ikke garantere, at selskabets kaffe er fri for bønner dyrket under slavelignende arbejdsforhold:

- På grund af måden kaffe bliver handlet på, kan vi ikke garantere, at der ikke er nogen arbejdsrelaterede problemer på hver eneste kaffeplantage i Brasilien, som sælger kaffe til kooperativer, mellemhandlere og i sidste ende til os.

”Det er nogle beslutninger, kommunerne må træffe selv. Det går vi ikke ind og regulerer”.

Et lignende svar kommer fra både Peter Larsen Kaffe, som har leveret kaffe til 16 danske kommuner i perioden 2012-2015, mens I.M. Frellsen, der i 2012-2015 har leveret kaffe til 13 kommuner, oplyser, at de har udbedt sig en redegørelse fra Outspan, hvori mellemhandleren fortæller, at leverandøren ikke har modtaget råkaffe fra én specifik plantage, hvor der er opdaget slavelignende forhold for arbejderne.

Hos KL oplyser chefjurist Karsten Thystrup, at der ikke er noget lovgivningsmæssigt til hinder for, at kommunerne stiller krav om, at deres kaffe ikke må være produceret under slavelignende forhold. KL har dog ingen holdning på området.

- Det er nogle beslutninger, kommunerne selv må træffe. Det går vi ikke ind og regulerer, siger Karsten Thystrup.

Regioner stiller krav

Modsat kommunerne stiller regionerne en række krav i deres fælles aftale med BKI foods om, at virksomheden skal overholde nationale og internationale love og regler vedrørende menneske- og arbejdstagerrettigheder.

“Dette indebærer blandt andet, at hverken leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft,” hedder det i kontrakten mellem BKI foods og regionerne.

Alligevel er det ikke sikkert, at det er tilfældet. For BKI foods køber kaffe til regionerne fra tre mellemhandlere, som tidligere har solgt kaffe fra plantager, hvor de brasilianske myndigheder har fundet slavelignende arbejdsforhold.

BKI foods oplyser, at de ikke kender navnene på de enkelte plantager, hvorfra deres kaffe til regionerne i sidste ende stammer. Men virksomheden køber sin kaffe fra mellemhandlere, som tidligere har handlet med kaffeplantager, hvor de brasilianske myndigheder har befriet arbejderne fra slavelignende forhold.

Indkøbschef i Region Syddanmark Annette Bjørn er ansvarlig for regionernes fælles kaffeaftale med BKI foods. Hun fortæller, at regionen nu vil tage fat i leverandøren og få afklaret, om de har fået leveret kaffe fra nogle af de plantager, hvor brasilienske myndigheder har befriet arbejdere fra slavelignende forhold, og hvor der er opdaget børnearbejde.

- Det er der jo ikke nogen, der kan være interesseret i. Vi stiller en række krav i vores udbudsmateriale, som netop har til hensigt at se på disse forhold, og vi tager også action, når der kommer sådan en henvendelse som den her. Så tager vi kontakt til vores leverandører for at afklare, om de har fået kaffe leveret fra nogle af de pågældende steder, siger hun.

Da BKI foods ikke har fået leveret kaffe fra de fire konkrete plantager med slavelignende forhold, mener Annette Bjørn, at BKI foods har levet op til de krav, som regionerne stiller i kontrakten.

I fremtiden forventer hun dog, at der kommer til at ske en ændring i regionernes kaffeindkøb. Da det er en rammeaftale regionerne har indgået med BKI foods, har regionerne mulighed for at ændre forbruget af kaffe, så de for eksempel køber mere certificeret kaffe, hvor der stilles krav til arbejdsforhold og er forskellige kontrol- og overvågningsmekanismer.

Aftalen mellem BKI foods og regionerne er med en anslået værdi på 45 millioner kroner i perioden 2014-17 den største enkeltstående offentlige kaffekontrakt.

undersøgelsen

Fra Brasilien til mødelokalet

  • Danwatch har gennemgået alle offentlige udbud af kaffe fra januar 2012 til marts 2015 over en værdi af 500.000 kroner. Udbuddene omfatter 37 danske kommuner, samtlige regioner og en lang række andre offentlige institutioner.
  • Danwatch er i besiddelse af mere end 15 fortrolige rapporter fra det brasilianske beskæftigelsesministerium, som beskriver fund af slavelignende forhold på brasilianske kaffeplantager.
    • Ofte kender kaffeleverandørerne ikke selv de plantager, som de køber kaffe fra. Danwatch har forsøgt at spore kaffens vej fra plantagerne med de slavelignende forhold via kooperativer og mellemhandlere til de kaffeleverandører, der sælger kaffe til kommuner og regioner.
  • Mellemhandleren Outspan har leveret kaffe til alle de fire offentlige kaffeleverandører: BKI foods, I.M. Frellsen, Peter Larsen Kaffe og JDE, mens Tristão og Cooxupé har leveret kaffe til BKI foods og JDE Professionel.
  • Læs Danwatch' rapport her

Kilde: Danwatch' rapport

Bøger

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet