Olie- og kulselskaber skal ikke længere kunne polstre sig med investeringer fra københavnske borgere. Heller ikke, hvis de har adresse i Nordsøen som Mærsks platform Halfdan her på billedet. 
Foto: Claus Bonnerup/Polfoto
Olie- og kulselskaber skal ikke længere kunne polstre sig med investeringer fra københavnske borgere. Heller ikke, hvis de har adresse i Nordsøen som Mærsks platform Halfdan her på billedet. Foto: Claus Bonnerup/Polfoto

Kommuner presser på for fossilfri investeringer

Københavns Kommune har opfundet en løsningsmodel, der vil stoppe deres investeringer i sorte energiselskaber. Retter deres kapitalforvaltere ikke ind, tager kommunen selv over - andre kommuner håber, det vil sætte skub i markedet.

Fremskridt

Af Morten Munkholm | [email protected]

Take it or leave it. Økonomiudvalget i Københavns Kommune har stemt for et forslag, der sætter hårdt mod hårdt overfor de kapitalforvaltere, der håndterer kommunens 1,4 milliard kroner investeret i aktier. Enten skal de levere et investeringstilbud, der udelukker producenter af fossile brændsler, eller også skal de pakke deres investeringer ud, så kommunen selv kan gå ind og fravælge selskaberne.

- Vi er blevet enige om at pakke alle vores investeringsforeninger op, så vi så at sige kan tage de fossile selskaber ud, fortæller medlem af økonomiudvalget Lars Weiss (S).

Som Kommunen skrev i december, ønsker flere kommuner at fravælge deres investeringer i selskaber, der producerer fossile brændsler som olie, kul og gas. Men det har endnu ikke været muligt i praksis, da man som kommune kun må handle aktier gennem en investeringsforening, og bankerne kan endnu ikke tilbyde fossilfri investeringsforeninger.

Da Københavns Kommune dog også har sin egen investeringsforening, kan de imid--lertid bede deres kapitalforvaltere Maj Invest, Jyske, Danske Capital og Nordea om at udpakke deres investeringer og så selv vælge de sorte selskaber fra. Alternativt er kommunen klar til helt at sælge deres andel i investeringsforeningen.

- Når vi i Københavns Kommune har valgt at sætte os et ambitiøst mål om at være verdens første CO2-neutrale hovedstad, så ville det jo være hyklerisk samtidig at tjene penge på salget af fossile brændstoffer rundtom i verden, siger Lars Weiss, som regner med, at kapitalforvalterne nu vil reagere på politikernes pres.

Grøn bølge

Den københavnske løsningsmodel vækker begejstring hos initiativet AnsvarligKommune, der arbejder for, at alle kommuner dropper de fossile investeringer. Ifølge deres tal er 26 kommuner klar til at tage skridtet, som altså endnu ikke har været muligt.

- København lægger et voldsomt pres på sine kapitalforvaltere for at levere, når de nu har mulighed for at droppe de fossile investeringer udenom dem, forklarer tovholder Katrine Ehnhuus.

I Roskilde Kommune har de siden efteråret arbejdet på at finde en fossilfri investeringsmulighed, så også her holder de nøje øje med udviklingen.

- Vi har kontakt med de større banker og presser på for en løsning. De siger allesammen, at de arbejder på det i øjeblikket, så derfor tror vi på, at det kun er et spørgsmål om tid. Så snart der opstår en mulighed i markedet, hopper vi højst sandsynligt på den, fortæller vicekommunaldirektør Mogens Raun.

Han har forhørt sig hos Finanstilsynet, om det vil være muligt at koble sig på Københavns Kommunes investeringsforening, hvis der ikke er andre løsninger. Men det er umiddelbart ikke lovligt. Derfor er det også blevet overvejet at lave sin helt egen investeringsforening.

- Vi kunne godt oprette en investeringsforening, ligesom de har det i København. Men det ville koste os lige så meget i administration at gøre det, selvom vi ikke investerer nær så meget, som de gør i hovedstaden. Det vil således blive uforholdsmæssigt dyrt set i forhold til det afkast, vi får ud af vores investeringer, forklarer Mogens Raun.

Klart incitament

Løsningen med at pakke aktier ud skønnes at koste Københavns Kommune en million kroner i engangsudgifter samt 300.000 i årlige ekstraudgifter til administration. Et spiseligt beløb for landets største kommune, men knap så spiseligt andre steder i landet. Derfor er det nødvendigt med en grøn løsning fra bankerne, mener Katrine Ehnhuus, som også har hørt positive signaler fra Jyske Invest, Danske Capital og SparInvest.

- Det ser ud til, at kapitalforvalterne begynder at kunne mærke en vis efterspørgsel på det her område. Hvis kommunerne fortsætter med at lægge pres på dem, så tror jeg også, vi vil se dem udbyde fossilfri investeringsforeninger, siger hun.

I Roskilde Kommune har de aftalt, at der skal findes en løsning senest i 2017, hvor de er klar til at lægge maksimalt pres på deres bank Nordea for at levere fossilfri investeringer.

- Vores nuværende bankforvalter har fået besked om, at vi vil stille det som krav i vores næste udbud af bankopgaver, så de kender vilkårene, siger Mogens Raun.

 

Nej tak til sorte investeringer

Forslaget fra København

  • København vil fravælge selskaber, der udfører eftersøgning, udvinding og raffinering af fossile brændstoffer.
  • Ligeledes fravælges selskaber, der leverer udstyr og services til for eksempel offshore-olieindustrien. Fravalget gælder både aktier og erhvervsobligationer med et maksimum på 5 procent af omsætningen fra kul, olie eller gas.
  • Forsyningsselskaber, hvor mere end 50 procent af produktionskapaciteten stammer fra kul, fravælges også.
  • Screeningselskabet Sustainalytics skal stå for at lave negativlister to gange årligt.

Udviklingen på området

  • Roskilde Kommune var den første, der i budgettet for i år meldte ud, at de ville droppe de sorte investeringer.
  • Ifølge AnsvarligKommune er 25 andre kommuner klar til det samme, men det har endnu ikke været muligt i praksis.
  • I Fredericia droppede de i marts helt at investere i aktier for at leve op til deres grønne profil.

Energi & forsyning

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet