Kommuner opruster kampen om skatteborgerne

Arbejdsdygtige tilflyttere er lig med flere skattekroner. I disse år satser landets kommuner massivt på at lokke ressourcestærke familier over kommunegrænsen. 

Politik

Af Sine Riis Lund | [email protected]

 

Strategierne ligger klar på skrivebordene. Smuk natur, attraktive arbejdspladser og energivenlige huse betragtes som nogle af de bedste trumfkort i spillet om skatteborgerne. Kommunerne har alle dage forsøgt at tiltrække virksomheder og turister, men nu går de direkte efter at kapre nye tilflyttere, fortæller konstitueret forskningschef Ulf Hjelmar fra Anvendt KommunalForskning, AKF. 

”Den største nyudvikling sker i forhold til tilflyttere, hvor jeg synes, at der sker en oprustning i kommunerne,” siger han.

Bosætning har også været et markant valgtema flere steder. I Tønder slog blandt andre Venstre og Socialdemokraterne på behovet for flere indbyggere. I Hjørring påpegede Lokallisten, at der i sparetider må tænkes anderledes og kreativt med offensiv satsning på bosætning. Og i Fredericia gik Venstre til valg på sloganet ”Vi vil skabe en førende bosætningskommune”. Så er der også de mere alternative valgforslag. I Struer foreslog den radikale spidskandidat, Carsten Hall–qvist Jensen, at tilbyde en brintbil til tilflyttere, der vil sætte skelpælen på landet.

Økonomisk indsprøjtning

Bedre økonomi nævnes i flæng med øget bosætning. Ulf Hjelmar mener, at kommunerne skal tænke sig godt om, inden de investerer tid og penge i en storoffensiv. Gode muligheder for arbejde eller uddannelse er hele fundamentet for befolkningsvækst. Et af de kriterier bør derfor være opfyldt, før en kommune kaster sig ud i at lave tilnærmelser med en skarp profil på natur, kultur eller høj offentlig service.

Såvel Billund som Middelfart har i den henseende fundamentet for vækst. Borgmester Ib Kristensen (V) i Billund fortæller, at kommunen netop nu forsøger at tiltrække tilflyttere, fordi kommunen oplever en stor fremgang af arbejdspladser. I Middelfart er en politik under udarbejdelse.

”Vi har fokus på det, og det er jo den simple grund, at jo flere borgere vi har med en skatteindtægt, jo flere midler har vi til at servicere vores borgere,” forklarer Kinne Kaysen, der er analyse- og udviklingsmedarbejder i centralforvaltningen i Middelfart.

Kommunen vil især spille på god infrastruktur, gode beskæftigelsesmuligheder og nem adgang til smuk natur.

Landlig idyl genopstår

Potentialet for flere indbyggere er særligt stort for kommuner med landområder i randen af storbyer. Formand Carsten Abild fra foreningen Landsbyerne i Danmark fortæller, at der er ved at ske et skred i befolkningens bolig–ønsker. Parcelhuskvartererne er ikke så attraktive længere, mens flere vender blikket mod landet. Derfor foregår indsatsen særligt i disse kommuner, mener også Ulf Hjelmar.

”Der sker nogle forskydninger her, og det gør jo, at nogle af provinsbyerne og de mellemstore byer uden for storbyerne for øjeblikket har nogle muligheder for at tiltrække nye borgere til kommunen,” siger han.

 

Kultur

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet