Kommuner og regioner skal fravige overenskomster

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at indlede forsøg med fritagelse fra overenskomstmæssige bindinger. Det bliver uden os, slår FOA-formand fast

økonomiaftale

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Udsigten til forsøg med at fritage udvalgte kommuner og regioner fra visse ’overenskomstmæssige bindinger’ får ikke mange varme ord med fra centrale dele af de offentlige ansattes fagbevægelse.
Her ser man det som noget nær den endelige falliterklæring på al regeringens snak om en tillidsreform.

- Jeg synes, at det er en ren afsporing af debatten om at vise tillid til de ansatte. I stedet handler det nu om, at de ansatte skal vise tillid til deres ledelse. Den hopper vi ikke på. Hvis vi skal lave noget, så bliver det ved vores almindelige overenskomstforhandlinger med kommuner og regioner, siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

Ambitionen om at lave forsøg med at fritage kommuner og regioner for nogle af overenskomsternes krav fremgår af økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

I både kommune- og regionsaftalen er der under overskriften om modernisering af den offentlige sektor indskrevet en passus om, at hensigten med forsøgene er ’at vurdere om de nuværende overenskomster udgør en barriere for en smartere indretning af opgaveløsningen’.

Lærerkonflikt skræmmer
Selv om der er lagt op til, at forsøgene med de overenskomstmæssige frikommuner skal etableres i samarbejde med de relevante faglige organisationer, så er Sundhedskartellets formand Grete Christensen også kritisk over for tanken.

- Jeg tænker, at det bliver interessant at se, hvad det er Danske Regioner betragter som stærke bindinger, de gerne vil frigøres fra. Normalt har vi nogle overenskomster, som vi i fællesskab bliver enige om, og som er med til at regulere et arbejdsfelt, siger Grete Christensen.

Hun vil ikke afvise, at støtte op om forsøgene, hvis man kan finde nogle områder, hvor både fagbevægelse og Danske Regioner er enige om, at det er problemer.

Men hun indrømmer at sporene fra lærerkonflikten skræmmer, og at hun ikke kan genkende så meget af regeringens ønske om en tillidsreform i den førte politik.

- Vi savner, at der kommer lidt mere konkret handling og bliver vist medarbejderne lidt mere tillid, og at vi kunne få afbureaukratiseret mere. Hvis det kan ske, så er vi sådan set klar, siger Grete Christensen.

En bombe
Ud over forsøget med fritagelse fra visse dele af overenskomsterne, så lægger økonomiaftalerne med regionerne og kommunerne også op til, at der udvikles et såkaldt styringslaboratorium, som skal udvikle nye styreformer i den offentlige sektor.
Herudover skal der oprettes et ’Center for Offentlig Innovation’, som skal understøtte, at innovation spredes i den offentlige sektor.

Det er ifølge Dennis Kristensen fra FOA  det pauvre resultat af den tillidsreform, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R), som han ser det, er ved at gøre til at spørgsmål om ’kulturforandring’.

- Jeg må sige, at jeg er skuffet over, at det her er, hvad der er kommet ud af al den diskussion om tillid. Selv om det står i den bombe i økonomiaftalerne, at det bliver efter aftale med de faglige organisationer, så kommer vi ikke til at være med. Vi vil ikke lege frikommuner med vores overenskomster, siger Dennis Kristensen.

 

 

 

Arbejdsmarked

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet