Ældre frygter smitte fra hjemmehjælpere,  men er trods alt mere trygge ved professionelt hygiejneuddannet personale end ved at få familie og venner ind at gøre rent, skriver Bjarne Hastrup.
Ældre frygter smitte fra hjemmehjælpere, men er trods alt mere trygge ved professionelt hygiejneuddannet personale end ved at få familie og venner ind at gøre rent, skriver Bjarne Hastrup.
Finn Byrum, Ritzau Scanpix

Kommuner øger smitterisiko og utryghed

Coronakrisen har gjort det mindre trygt at være modtager af hjemmehjælp. Kommunerne skal blive bedre til at kommunikere om tiltag, skriver Ældre Sagens direktør

corona

Af Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen | [email protected]

Mens vi alle mangler den sociale kontakt og efter bedste evne holder sammen på afstand, oplever hjemmehjælpsmodtagere tillige manglende eller mindre hjælp til de daglige gøremål. 

Krisesituationen skaber stor usikkerhed og utryghed hos mange svækkede ældre, som er afhængige af hjælp fra andre i hverdagen. Derfor stiller coronakrisen ikke kun store krav til pleje og omsorg. Den stiller også store krav til et højt niveau af information og kommunikation fra kommunen. 

Vi gør. hvad vi kan
Hovedparten af landets kommuner har indført reduktioner i hjemmehjælpen især indenfor områder som rengøring, vask af tøj mv. Samtidig oplever nogle hjemmehjælpsmodtagere en utryghed ved, at der kommer mange forskellige hjemmehjælpere i deres hjem. De frygter at blive smittet af én af de mange hjælpere.

  Det er modstridende at stoppe hjælpen fra personale (som alt andet lige bør være bedre til det med hygiejne) for at bede pårørende tage over. Det mindsker ikke smitterisikoen.

I Ældre Sagen får vi i disse dage mange henvendelser fra pårørende eller hjemmehjælpsmodtagere, som giver udtryk for usikkerhed. 

Vi forstår deres utryghed og forsøger at berolige med, at vi alle skal have tillid til, at kommunerne gør deres bedste for at minimere smitterisiko og alene reducerer i hjælpen, hvis deres personalesituation er meget påvirket af coronarelateret sygdom eller andre presserende opgaver som følge af Corana.

Tænk på modtagerne
Konkret må kommunerne informere hjemmehjælpsmodtagere om, hvorfor de foretager reduktion i hjælpen, og hvad de gør for at minimere risikoen for smitte via deres personale i hjemmeplejen. Der er brug for information, som sikrer, at alle hjemmehjælpsmodtagere får størst mulig klarhed omkring deres situation. 

Og det er vel at mærke information, som ikke forvirrer mere end det gavner, som vi har set eksempler på i mange kommuner. 

Det giver ikke tryghed, når en kommune skriver på sin hjemmeside og i breve til hjemmehjælpsmodtagere, at hjælp til for eksempel rengøring stopper, for ikke at skabe unødig risiko for smittespredning, mens kommunen samtidig opfordrer til, at pårørende, venner eller naboer kan stå for rengøringen. 

For mange om opgaven
Det er modstridende at stoppe hjælpen fra personale (som alt andet lige bør være bedre til det med hygiejne) for at bede pårørende tage over. Det mindsker ikke smitterisikoen.

Selvom vi forhåbentlig kan se frem til en langsom genoplukning, vil ældreplejen formentlig i en rum tid fremover stadig være præget af coronavirus. 

Ældre Sagen opfordrer kommunerne til at informere rigtigt og til at gøre alt, hvad de kan, for at skabe størst mulig tryghed om hjemmehjælpen.

Kommunikation

Social & sundhed

Tilmeld dig nyhedsbrevet