Kommuner mangler strategi for ladestandere til elbiler

Mange kommuner forsøger at fremme elbilers udbredelse. Alligevel har kun de færreste en strategi for etablering af den nødvendige infrastruktur til opladning, viser Rambøll-undersøgelse.

Miljø og teknik

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Elbiler i hjemmeplejen, taxa-flåden eller på prøve hos borgerne. Det er blot nogle af de mange forskellige projekter, som kommuner over hele landet har kastet sig ud i for at sætte fokus på elbilernes potentiale og samtidig pleje det grønne image. 

Men en ting er at få elbiler ud at rulle på vejene. Noget andet er at opbygge den nødvendige infrastruktur for, at elbiler kan blive et attraktivt alternativ for kommunens borgere. 

En ny undersøgelse fra Rambøll viser, at næsten to tredjedele af landets kommuner ingen aktuelle planer har om at opstille ladestandere til offentligt brug. Undersøgelsen er en markedsanalyse, som Rambøll har foretaget for virksomheden Vikingegården A/S, der selv producerer ladestandere til elbiler.

Formanden for Dansk Elbil Komité, Per Jørgensen Møller, er ikke overrasket. Men han opfordrer alle kommuner, der ønsker at gøre noget for at udbrede interessen for elbiler til også at have en klar strategi i forhold til den nødvendige infrastruktur.

”Jeg kan godt forstå, at kommunerne tøver. Men der er ingen tvivl om, at man er nødt til at gøre sig konkrete overvejelser om, hvordan man skal få infrastrukturen til elbilerne på plads. Ellers bliver bilernes brug så begrænset, at man ingen fornuftig nytte kan få af dem,” siger Per Jørgensen Møller.

Stevns er blandt de kommuner, der endnu ikke har etableret et samarbejde om elbiler eller formuleret en strategi for, hvilken rolle kommunen skal spille for at få opbygget den nødvendige infrastruktur.

”Vi er i en afklaringsfase og skal lige finde ud af, hvor vi skal starte henne for at komme ind på det her område. Men vi forventer, at kommunens rolle først og fremmest skal være koordinerende,” siger klima- og projektkoordinator Birgitte Nielsen.

Midlertidige tilladelser

Når det kommer til elbiler, er kommunernes største samarbejdspartnere ChoosEV og Better Place. ChoosEV har først og fremmest fokus på ordninger, hvor private borgere kan testkøre en elbil i en periode, mens Better Place også har fokus på etablering af ladestandere i det offentlige rum.

Better Place har samarbejdsaftaler med 35 kommuner, hvilket svarer nogenlunde til den tredjedel af kommunerne i Rambølls undersøgelse, som har aktuelle planer om at opstille ladestandere til offentligt brug. 

Et samarbejde med Better Place er imidlertid ikke ensbetydende med, at kommunerne også har en klart formuleret strategi for, hvordan infrastrukturen til elbiler skal udvikle sig på lidt længere sigt.

”Nu foregår vores arbejde på det korte sigt, hvor vi siger ja tak og er behjælpelige med at få etableret ladestandere nogle attraktive steder. Men tilladelserne er midlertidige, og inden de udløber, skal vi have lavet en langsigtet strategi, hvor vi politisk får taget stilling til, hvad kommunen kan byde ind med,” siger Søren Jensen, chef for Trafikafdelingen i Kolding.

Kommunen har allerede fået opsat seks ladestandere af Better Place og har indgået en aftale med det lokale forsyningsselskab, Tre-For, om opstilling af yderlige fem.

Ingen standarder

Søren Jensen peger på, at et afgørende element i Kolding Kommunes fremtidig strategi bliver at sikre, at alle elbil-ejere kan få glæde af de ladestandere, der stilles op.  Det ser også Per Jørgensen Møller fra Dansk Elbil Komité, som et af de helt afgørende punkter.

”Langt det største problem, vi har nu, er, at der er forskellige standarder. Og det er et af de helt store spørgsmål, om de forskellige operatører kan blive enige om, hvad det er for nogle standarder, man skal bruge, så man kan benytte hinandens faciliteter,” siger komitéens formand Per Jørgensen Møller.

Han mener, at det derfor er vigtigt, at alle kommuner sikrer sig, at de ikke indgår i partnerskaber, der kan udelukke samarbejde med andre operatører. 

”Det vil være rigtig surt, hvis man får forskellige stand­arder rundtomkring, som ikke kan benyttes på tværs. Så har man virkeligt skudt sig selv i foden med hensyn til at få dynamik i markedet,” siger Per Jørgensen Møller.

Intelligent opladning

Ladestandernes ’intelligens’ er et andet element, der giver anledning til overvejelser, når elbilernes infrastruktur skal planlægges. I hvert fald i Thisted, hvor man gerne vil give brugerne mulighed for at selv at vælge el-leverandør og afveje hensynet til strømmens klimaprofil med prisen. 

”Spørgsmålet er, hvem der skal bestemme, og hvad kunden skal betale, når ladestanderen er sat op. Vi vil gerne have det sådan, at kunden bare kan sætte sit kort i og så købe strøm, når man vil, og gerne hos sin egen strømleverandør og til den pris og profil, man ønsker,” siger projektleder Otto Lægaard fra Thisted Kommune.

Det er imidlertid ikke alle, der mener, at det er nødvendigt med en stor gennemtænkt strategi, hvis man som kommune vil være med til at fremme elbilers udbredelses.

”Det allervigtigste er at få nogle biler ud at køre, så man kan få afmystificeret teknologien og vise, at en elbil har tilstrækkelig rækkevidde til det behov, langt de fleste almindelige mennesker har. Og den bedste måde at få det vist på er ved, at der kører nogle rundt i lokalområdet,” siger Brian Vad Mathiesen, lektor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet.

Hvis det kan kombineres med helt konkrete gulerødder for elbiler, så er man kommet langt, mener han.

”Det kan være ganske simple ting som gratis parkering. Eller man kan undersøge, om det er lovligt at lade elbilerne køre i busbaner, som man har gjort det i Norge,” siger Brian Vad Mathiesen.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet