Af Camilla Fabricius
 | Indenrigsordfører, Socialdemokratiet
Billede

Kommuner kan være med til at genoprette tilliden

'...vi er nødt til at have gensidig tillid til, at vi sammen løser den velfærdsopgave, vi er sat i verden for,' appellerer Camilla Fabricius (S) til kommunerne. Indenrigsordføreren vil gerne afskaffe minuttyranni og mistillid i ældreplejen.

synspunkt

  Særligt vil regeringen arbejde for mindre minut-tyranni i ældreplejen og mere tillid til de ansatte. Det betyder også, at ministrene skal holde sig fra at lovgive på baggrund af enkeltsager. 

Vi har just åbnet Folketinget, og for vores nye statsminister var tillid nøgleordet.

Mette Frederiksen pegede i sin åbningstale på tilliden som måske det mest værdifulde, Danmark råder over. Derfor vil hun nu stille sig i spidsen for en nærhedsreform. Det får konsekvenser og skaber muligheder for Folketingets samarbejde med kommunerne. For vi er nødt til at have gensidig tillid til, at vi sammen løser den velfærdsopgave, vi er sat i verden for. Det er vigtigt, at danskerne oplever omsorg og tryghed.

Syv minutter til støttestrømper
Lige nu kan man opleve, hvordan medarbejdere rundt om i kommunerne har syv minutter til at skifte støttestrømper hos den ene ældre og fire minutter hos en anden ældre. Det er inklusiv den tid, det tager at låse cyklen op, tage cykelhjelmen på, låse cyklen igen, komme ind ad døren, sige hej, tage skoene af og sætte strømpen på. Det har en visitator været ude og måle tid på. Den slags minuttyrani er hverken godt for den ældre eller for tiltroen og tilliden til medarbejderne. Det kan og skal vi gøre bedre.

Vi har behov for et samfund, hvor pligter og rettigheder går hånd i hånd. Det betyder også, at vi skal sikre, at folk kommer i arbejde. Lige nu oplever vi, at alt for mange kvinder med anden baggrund end dansk står udenfor arbejdsstyrken. Det kan vi ikke være bekendt. Både fordi det at indgå i arbejdsstyrken har betydning for det enkelte menneske. Det giver værdi at være med. Og fordi at vi alle skal bidrage.

Fællesskabet skal styrkes
Er det så nemt ude i kommunerne at sikre velfærden? Er det nemt at sikre, at kvinder med anden baggrund end den danske får et arbejde? Eller at vi oplever at vi får den omsorg vi har behov for? At pædagogerne har tid til hvert enkelte barn i børnehaven? Nej selvfølgelig er det ikke nemt. Det kræver et stærkt fællesskab. Statsministeren fremhævede i sin tale, at hun mener, at forskellene er blevet for store i Danmark, og samfundskontrakten er blevet svagere. Derfor skal vi styrke det, som gør Danmark til Danmark.

Tilliden.

Sammenholdet.

Ned med minuttyranniet
Særligt vil regeringen arbejde for mindre minut-tyranni i ældreplejen og mere tillid til de ansatte. Det betyder også, at ministrene skal holde sig fra at lovgive på baggrund af enkeltsager. Og at de ansatte får mere tid til pleje frem for at holde øje med og overholde regler og tidstabeller. Det kræver et stærkt samarbejde med kommunerne, hvor vi også er nødt til at få sat fokus på, hvordan vi så også får sikret, at danskerne også får den velfærd, der er behov for.

Vi ved også, at det ikke er alle danskere, som vil kunne mærke forbedringer i velfærden med det samme. Men vi er på vej. Der er håb for fremtiden.

Blog

Demokrati

Politikerliv

Social & sundhed

Tema: Ordførerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet