Kommuner i mål med Natura 2000

Kommunerne har nu udarbejdet ca. 200 tværkommunale Natura 2000-handleplaner. Lodsejere, borgere og organisationer inviteres til at give deres syn på planerne

NATUR

Af Redaktionen | [email protected]

Kommunerne har haft travlt med at vedtage forslag til ca. 200 handleplaner. Den 8. juni 2012 er nemlig fristen for vedtagelse af de kommunale Natura 2000-handleplaner.
Martin Damm (V), formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, er stolt over resultatet:

 - Vi er glade for, at kommunerne er kommet i mål. Det er på meget kort tid lykkedes at udarbejde 200 tværkommunale planer, der løfter den danske naturforvaltning.

De statslige Natura 2000-planer blev vedtaget i december 2011. Kommunerne har derfor kun haft seks måneder til at udarbejde handleplanerne. Handleplanerne beskriver de tiltag, der er nødvendige for at gennemføre Natura 2000-planerne.

Høringen af handleplanforslagene skal mindst vare otte uger og være sket inden 8. dec. 2012. Mange kommuner har allerede sendt planerne i høring. De resterende følger i de kommende uger.

- I de kommende måneder har alle mulighed for at påvirke naturforvaltningen i ens egen kommune. Vi inviterer selvsagt også de landsdækkende organisationer til at bidrage. Der er brug for alle gode kræfter, når vi lægger linjen for de kommende års naturforvaltning, siger Martin Damm.

 Med vedtagelse af handleplanforslagene igangsættes den lokale dialog om Natura 2000-indsatsen. Den har lodsejere, borgere, organisationer og kommuner set frem til i lang tid.

Nogle kommuner har valgt at gå videre end den egentlige høring og har inviteret lodsejere og andre interesserede til markvandringer. Man får nemlig helt anderledes syn for virkeligheden, når man står midt i den. 

Mange handleplaner har flere myndigheder, fx flere kommuner og Naturstyrelsen. Der har lokalt været et meget konstruktivt samarbejde ml. kommuner og Naturstyrelsen. Det har også resulteret i, at Naturstyrelsen og KL har besluttet at samle links til alle handleplaner på www.kl.dk/Natura2000

- Nu ser vi frem til at få respons fra borgere, lodsejere og organisationer. Det er til gavn for alle parter – ikke mindst naturen. Det er danmarkshistoriens største samlede naturindsats, der nu får vinger, siger Martin Damm.

tsp

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet