Kommuner hemmeligholder priser ulovligt

I strid med loven afviser kommuner uden nærmere forklaring at oplyse om priser i kontrakter ind gået med private firmaer.

Udbud

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Offentligheden har ret til at se priser i offentlige kontrakter vundet ved udbud. Sådan lyder det helt klare udgangspunkt i offentlighedsloven. Alligevel giver mange kommuner afslag på aktindsigter herom.

”Det er et væsentligt problem,” lyder vurderingen fra Oluf Jørgensen, forskningschef og ekspert i mediejura ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

”Gennem årene har jeg fået mange henvendelser fra journalister, og jeg har haft indtryk af en forbløffende uens praksis hos kommuner,” siger Oluf Jørgensen.

Som en stikprøve har Kommunen ansøgt om aktind­sigter hos ni kommuner for at se prisaftalen i et konkret afsluttet udbud. I fire af de ni tilfælde fik avisen afslag med generelle henvisninger til paragrafferne 12 og 13 i offentlighedsloven, der åbner mulighed for at undtage oplysninger, hvis der er særlige økonomiske hensyn. 

Rebild vil således ikke oplyse om enhedspriser. De henviser til offentlighedsloven og skriver herefter: 

”… og ud fra de hensyn vi er nødt til at tage i forhold til fortrolige forhold vedr. virksomhedens fremadrettede konkurrenceevne, hvoraf prisen er et vigtigt konkurrenceparameter.”

Esbjerg begrunder sit afslag med, at tilbudsgivernes økonomiske forhold må anses at være en forretningshemmelighed og ”at meddelelse af aktindsigt vil kunne påføre tilbudsgiveren eller tredjemand et økonomisk tab”. Dernæst lægger Esbjerg vægt på konkurrencen i kommende udbud.

Gavnligt for samfundet

Men den slags generelle henvisninger går ikke.

”Det holder jo ikke, hvis der klages til Statsforvaltningen eller videre til Folketingets Ombudsmand. Man skal komme med en konkret begrundelse, hvor man kan sandsynliggøre, at der er helt særlige risici for tab. Fordi konkurrence er jo et almindeligt vilkår, og positivt set med samfundets øjne,” siger Oluf Jørgensen.

Statsforvaltningerne har også i adskillige afgørelser slået fast, at man er nødt til at sandsynliggøre, på hvilken måde offentliggørelse af en konkret oplysning kan have økonomisk skadevirkning. Tilsvarende har ombudsmanden slået fast, at undtagelserne kun er tænkt anvendt i relativt sjældne tilfælde, hvor det er klart påkrævet.

Alligevel fortsætter de mange afslag. Kommunen har gennemgået de 20 offentliggjorte sager fra statsforvaltning­erne, hvor kommuner og ­regioner i løbet af de sidste par år har anvendt de to undtagelsesbestemmelser i paragrafferne 12 og 13 til at undtage aktindsigt. I 13 af sagerne bliver afslaget underkendt. Oftest på grund af generelle henvisninger. 

Firmaer spionerer

En af de øvrige kommuner, som gav afslag på Kommunens aktindsigt, er Assens.

”I henhold til Offentlighedslovens § 13, stk. 6 udleverer vi ikke enhedspriser fra vores entreprenører,” lød svaret fra Vej og Trafik.

Driftsingeniør Flemming Lund forklarer, at man normalt offentliggør den overordnede pris på det samlede udbud, men ikke oplyser enhedspriser af hensyn til det vindende firma.

Ifølge jurist Brian Brandt Bundsgaard laver Assens generelt en konkret vurdering, hvor man også hører virksomhederne. Og det er kommunens erfaring, at tilbudslisterne er afgørende for dem.

”Og så ser vi på praksis fra Klagenævnet for Udbud, og vi mener, at vi har fulgt deres linje i dette tilfælde,” fortæller Brian Brandt Bundsgaard.

Forretningshemmelighed

Aktindsigt i priser kan da også være en svær balancegang for kommunerne på grund af modsatrettede hensyn. Ofte er det nemlig konkurrerende firmaer, der søger aktindsigt.

I Dansk Industri mener man helt generelt, at kommuner bør være forsigtige med at offentliggøre priser.

”Selvfølgelig skal folk have det at vide, som de har ret til efter loven, men kommunerne skal jo heller ikke bare give oplysninger ud, som er centrale for virksomhederne og kan udgøre en forretningshemmelighed,” siger chefkonsulent Peter Bay Kirke­gaard fra DI.

KL ser gennemsigtighed som en fordel for kommunerne.

”KL mener generelt, at større gennemsigtighed er i kommunernes interesse. Sidste år sammenlignede vi forskellige typer af indkøbsaftaler og kunne se, at der var stor forskel på priserne. Vi overvejer derfor, hvordan vi fremadrettet kan tilbyde kommunerne bedre sammenligningsmuligheder og dermed større gennemsigtighed,” siger kontorchef Claus Ørum Mogensen fra Økonomisk Sekretariat.

Et af hovedargumenterne mod gennemsigtighed er, at leverandørerne kan sammenligne og dermed skræddersy deres tilbud efter hinanden, og på denne måde faktisk være med til at ødelægge konkurrencen. Oluf Jørgensen ser det helt modsat.

”Det er klart, at gennemsigtighed betyder jo, at virksomheder, der giver bud, kan agere i forhold til, hvad de ved om tidligere licitationer, men en gennemsigtighed fremmer altså konkurrencen, og konkurrencen er alfa og omega for at få de bedste priser for den kvalitet, man vil have,” siger han.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet