Kommuner havde ingen mistanke om misbrug

Ingen af de kommuner, der havde børn anbragt på opholdsstedet Elverkær havde nogen mistanke til lederen, der nu er sigtet for overgreb på tre børn. Sagen rejser tvivl om reglerne om tilsyn, mener Børns Vilkår.

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Ingen af de tre kommuner, som i flere år havde et tæt samarbejde med det socialpædagogiske opholdssted Elverkær, har haft nogen mistanke til stedets leder, som nu er blevet sigtet for seksuelle overgreb. Sigtelsen lyder på 13 tilfælde af seksuelle krænkelser mod tre plejebørn i perioden 1998 til 2010. Den tidligere leder nægter sig skyldig.

I oktober 2010 fratog Skanderborg Kommune Elverkærs godkendelse, efter politiet begyndte efterforskning på baggrund af en anmeldelse om seksuelle overgreb fra en tidligere anbragt pige. Derefter flyttede de sidste to anbragte børn, som begge oprindeligt kom fra Herning.

”Vi har haft to børn der, som har været der i rigtig lang tid, og det har de selvfølgelig, fordi vi oplevede, at de havde det godt. I 2010 blev den ene 18 år og overgik til Skanderborg Kommune. Den anden, der boede der, da Skanderborg trak deres godkendelse, flyttede vi selvfølgelig med det samme,” siger Centerchef for børn og forebyggelse i Herning Kommune, Preben Siggaard. 

Heller ikke Skanderborg Kommune har haft nogen mistanke til Elverkær. Kommunen skriver dog i en pressemeddelelse, at de vil undersøge sagsforløbet nærmere.

”Vi kan glæde os over, at vi har handlet hurtigt og lukket opholdsstedet, så snart vi blev bekendte med sigtelsen. Men nu går vi i gang med at kigge hele sagsforløbet igennem for at vurdere om der er noget, vi kunne have gjort anderledes,” siger borgmester Jørgen Gaarde (S).

Samarbejdsproblemer

Syddjurs Kommune har også haft børn og unge anbragt på Elverkær, men det samarbejde sluttede brat i 2009, da kommunen med få dages varsel flyttede to drenge fra opholdsstedet. Dengang var der dog ingen mistanke om ulovligheder, siger direktør for familier, skoler og pasning i Syddjurs Kommune, Søren Valbak. 

”Vi havde ikke nogen anledning til at diskutere seksuelle overgreb på det tidspunkt. Årsagen var simpelthen samarbejdsmæssige problemer mellem lederen og vores personale – og det var en konstatering af, at de drenge ikke længere fik det ud af opholdet, som vi havde defineret, at de skulle,” siger han. 

Konflikten mellem Syddjurs Kommune og Elverkær fik da heller ikke Herning Kommune til at overveje deres anbringelser. 

”Når man hører, at der er andre der bliver flyttet, er man selvfølgelig optaget af det, men der har ikke været noget, der har givet anledning til, at vi skulle have handlet anderledes. Ellers havde børnene jo ikke været der så lang tid," siger Centerchef Preben Siggaard. 

Imod lovens ånd

Alle tre kommuner garanterer, at de har udført de lovpligtige tilsyn med de anbragte børn. Skanderborg oplyser i deres pressemeddelelse, at kommunen i alt har ført 13 tilsyn. 

Men det fritager ikke nødvendigvis kommunerne for ansvar, siger formand i Børns Vilkår, Peter Albæk.

”Det er dybt bekymrende, at de kommuner, som har været ude og føre tilsyn med de enkelte børn, ikke har opdaget det, hvis der har fundet misbrug sted,” siger han og peger på, at sagen – hvis lederen ender med at blive dømt – sætter spørgsmålstegn ved procedurerne omkring tilsyn af anbragte børn.

”Det rejser et helt generelt spørgsmål om måden, vi fører tilsyn på. Vi bliver nødt til at diskutere, om vi skal tilrettelægge tilsynene på en mere tilbundsgående måde, så vi ikke har et proceskrav, om at man skal tale med barnet to  gange om året, men om at man skal involvere og inddrage barnet for at få en grundlæggende forståelse for, om det trives,” siger Peter Albæk og påpeger, at børn, der udsættes for seksuelle overgreb, ofte holder det skjult. Derfor mener han, at det er centralt, at børnene kender og har tillid til de medarbejdere, der udfører tilsynene. 

”Hvis man kommer ud efter et halvt år og barnet har været anbragt, er det så meget sandsynligt, at barnet vil fortælle om seksuelle overgreb? Nej, det er meget lidt sandsynligt,” siger han. 

Sagen kort

Skanderborg Kommune fratog i oktober 2010 det socialpædagogiske opholdssted Elverkær sin godkendelse. Det skete omgående efter, at lederen blev sigtet for sexovergreb mod en tidligere anbragt pige. 

Den 2. maj 2012 rejste Sydøstjyllands politi en omfattende tiltale mod lederen af Elverkær. Ifølge politiet drejer tiltalen sig om adskillige sexovergreb mod anbragte drenge og piger.

Socialminister Karen Hækkerup (S) har bedt Skanderborg Kommune om at udarbejde en redegørelse om sagen. 

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet