Kommuner har svaret i blinde

Kommuner er frustrerede over, at de ikke har kunnet tage stilling til planerne, fordi en række statslige arbejdsgrupper er blevet forsinket og endnu ikke har afleveret deres konklusioner. 

Vandplaner

Af Redaktionen | [email protected]

Høringsfristen er forbi, men kommunerne ved ikke, hvad de er blevet hørt om. Sådan kan man sammenfatte den kritik, som mange kommuner rejser i deres høringssvar til vand- og naturplanerne. 

Frustrationen skyldes, at fem arbejdsgrupper, som staten har nedsat, er blevet forsinket. Arbejdsgrupperne skal belyse en række uafklarede forhold om indsatsen for spildevand, vandløb, sørestaurering, vandindving og markvanding. Gruppernes arbejde skulle have været færdigt i januar, så kommunerne kunne bruge det i deres høringssvar, men grupperne har endnu ikke afleveret deres konklusioner.

Det er problematisk og uhensigtsmæssigt skriver blandt andet Viborg, Mariagerfjord, Ikast-Brande og Lemvig i deres høringssvar.

Også formanden for Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Torben Nøhr, mener, at det er kritisabelt.

”Vi svarer i blinde, når vi skal forholde os til nogle mål uden at vide, hvordan vi skal nå dertil,” siger han. 

Han peger som eksempel på, at vilkårene for ændret vandløbsvedligeholdelse skulle klarlægges i en af arbejdsgrupperne. Arbejdet er ikke færdigt, og derfor har kommunerne skullet aflevere høringssvar uden at vide, hvordan lodsejere skal kompenseres, og hvordan kommunerne får dækket deres udgifter. 

Kommuner får skylden 

Torben Nøhr peger også på, at det er kommunernes opgave er at levere god økologisk tilstand i vandmiljøet i 2015. 

”I 2015 skal kommunerne dokumentere over for staten og EU, at vi har levet op til vandrammedirektivet. Men nu er vi i 2011, og vi har stadig ikke fået at vide, hvilke håndtag vi kan arbejde med. Vores bekymring er, at vi i 2015 bliver bebrejdet, at vi ikke har løst opgaven, fordi man til den tid har glemt, at vi ikke fik at vide, hvordan vi skulle løse den,” siger han.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet