Kommuner hænger stadig på veteranregningen

Regeringen har afsat 40 millioner kroner til at hjælpe hjemvendte soldater. Men det bliver stadig kommunerne, som skal afholde udgifterne til de syge veteraner.

Fokus: veteraner

Af Benjamin Holst | [email protected]

Tre ministre høj præsenterede onsdag regeringens nye veteranpolitik. Den består af 19 konkrete initiativer, som blandt andet skal sikre, at veteranerne i fremtiden ikke bliver kastebold mellem forskellige statslige og kommunale instanser. Der er samlet afsat 40 millioner kroner til at implementere og gennemføre den nye politik. Men der er stadig ikke udsigt til fuld statslig refusion på kommunale udgifter til for eksempel sygedagpenge, så den regning hænger kommunerne stadig på. 

Ikke rimeligt

Socialdirektør i Middelfart Kommune Kate Bøgh mener ikke, det er rimeligt, at kommunen står tilbage med udgifter, der er et resultat af en arbejdsskade, som regeringens politik har medført.

”De fysiske og psykiske skader, som veteraner har påført sig i krig, burde kommunerne kunne få refunderet hos staten. Det er ikke rimeligt, at vi bliver pålagt en udgift på det specialiserede socialområde, hvor vores udgifter ikke må stige, når de er resultatet af en arbejdsskade, veteranerne har fået af at udføre et arbejde for staten,” siger Kate Bøgh. 

Centerleder for socialfagligt center i Svendborg Kommune Laila Hansen, mener også, at kommunerne burde kunne sende regningerne for de skadede soldater videre til staten.

”Normalt er det arbejdsgiverens forsikring, der betaler for skader. I tråd med det burde det også være statens ansvar, når krigsveteraner med fysiske og psykiske skader har brug for hjælp. Vi tager et stort hensyn til borgerne, men det er vigtigt, at staten, som sender dem i krig, tager et klart ansvar for deres situation,” siger Laila Hansen. 

I Slagelse Kommune er forkvinden for arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget, Helle Blak (S), også skuffet over, at kommunerne stadig skal betale gildet.

”Jeg mener, at når man som stat sender mennesker ud i krig, så skal man også dække udgifterne, når de kommer hjem, og betale regningen for eksempel for sygedagpenge,” siger Helle Blak.

Skuffede veteraner

Kommunerne står ikke alene med deres kritik. Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF, skriver blandt andet i sine anbefalinger til den netop fremlagte veteranpolitik: ”For at fjerne de økonomiske barrierer for rettidig og passende behandling, skal der etableres forbedrede refusionsregler eller etableres tilsvarende ordninger, der sikrer at omkostninger til rehabilitering af veteraner dækkes særskilt af staten.” 

Flere kilder blandt veteraner og pårørende, Kommunen har talt med, udtrykker skuffelse over, at anbefalingen om en refusion end ikke er blevet nævnt i forbindelse med offentliggørelsen af de 19 initiativer.

På Christiansborg er Socialdemokraterne også bekymrede for, at regningen for regeringens nye politik havner hos kommunerne.

”Regeringen har afsat 40 millioner kroner, som blandt andet også skal finansiere udgifterne til undervisning og rådgivning af 98 kommuner. Det hænger slet ikke sammen. Det er ren symbolpolitik, hvor man spiller gavmild på andres vegne. Regeringen er rigtig ude med spenderbukserne, men når regningen kommer, følger pengene ikke med,” siger kommunalordfører Rasmus Prehn (S).

Centralt i regeringens nye veteranpolitik er, at forsvarets ressourcer og viden på området skal samles. Derfor vil der blive oprettet et veterancenter, et veteransekretariat og et videnscenter. 

Et andet initiativ er, at kommunale sagsbehandlere fremover skal have undervisning om veteraners forhold. 

Derudover kan kommuner, veteraner og pårørende få vejledende rådgivning, hvis kommunerne ikke selv sidder inde med den rette eksper­tise.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet