Mange kommuner - som her Frederiksberg - faciliterer loppemarkeder.
Mange kommuner - som her Frederiksberg - faciliterer loppemarkeder.

Kommuner genbruger, deler og recirkulerer

Biler, boremaskiner og asfalt: Kommuner over hele landet bruger deleøkonomiske tiltag for at spare penge - til gavn for både borgere og økonomi.

tendens

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

I Thisted kan byens borgere låne kommunens biler – når de altså ikke er i brug andetsteds. I hovedstaden faciliterer kommunerne København og Frederiksberg et utal af loppemarkeder til den genbrugshungrende borger, mens bibliotekerne arbejder på at udlåne alt fra boremaskiner til røremaskiner. I Middelfart er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal nedbringe byens affaldsproduktion og sikre mere genbrug, og i Lejre deler fire af kommunens største mælkeproducenter arbejdsmaskiner.

Deleøkonomien vokser. Både i kommuner, blandt borgere og i det private erhvervsliv. Derfor har Erhvervsministeriet gjort Aarhus til deleøkonomisk forsøgsby i 2017 – som led i regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi. Det skal give Danmark erfaringer, som kan bruges i erhvervsudviklingen, lyder det fra erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K).

Fossile biler skal væk

I Aarhus betyder det, at kommunen har igangsat en række projekter, som skal udvikle deleøkonomien i byen. En kortlægning af deleøkonomisk overnatning, udbredelse af el-delebiler og et deleøkonomisk folkemøde, der finder sted her i august, er nogle af dem.

- Forhåbentlig kan et folkemøde gøre deleøkonomi mere håndgribelig og konkret for både borgere og virksomheder og sætte fokus på de mange nye måder at tænke forbrug og bæredygtighed på, så vi sammen kan hjælpe udviklingen af deleøkonomi på vej på en god og transparent måde,” siger Line Knive, der arbejder med deleøkonomi for Aarhus Kommune.

”Deleøkonomien foregår i høj grad mellem borgerne og virksomhederne - som vi ser det med GoMore og AirBnB. Der er færre aktiviteter hos kommunen internt og mellem kommuner. Men flere og flere kommuner har fået øjnene op for potentialerne – eksempelvis bedre udnyttelse af kommunens bygninger eller biler.”

 Udover at afholde folkemøde er kommunen i gang med at kortlægge deleøkonomisk overnatning i byen og forsøger at udbrede elbiler. Sammen med en delebilsordning arbejder klimasekretariatet på at fortrænge 1000 fossile biler fra Aarhus i løbet af 2017. Delebiler på el skal overtage, og byens borgmester viser vejen i en el-delebil i denne måned.

- Det er meningen, at jeg skal bruge den på mindre ture rundtom i byen, når jeg skal til møder og arrangementer. Det passer fint til fremtiden indenfor transportområdet, som vi kan høste erfaringer fra til at sikre en bedre mobilitet i byen, siger Jacob Bundsgaard (S).

Skruemaskiner og asfalt

Den røde tråd i deleøkonomi er at deles om alle de ting, man kun bruger i begrænset omfang. Oftest fremhæver eksperter skruemaskinen som skoleeksemplet. Sådan en bruges nemlig i gennemsnit 13 minutter i løbet af sin levetid. Resten af tiden ligger den i værktøjskassen og samler støv. Også biler, værelser, værktøj, legetøj og andre forbrugsgoder er oplagte at dele.

I sidste ende handler det om at skabe adgang - enten ved at genbruge, videresælge brugt eller ved at leje eller låne ting ud, som kun bruges en gang imellem.

Og genbruge, det gør staten nu med asfalt.

På en del af motorvejsstrækningen mellem Herning og Holstebro lægges nemlig en helt ny og særlig miljøvenlig type asfalt. Det er første gang, det øverste lag asfalt, det såkaldte slidlag, som udlægges på en motorvej, består af 30 procent genbrugt asfalt fra en anden vej. Slidlaget er en vejs dyreste lag, og derfor er der mange penge at spare ved mere genbrug.

Det danske samfund vil ifølge projektrapporten formentlig kunne spare trecifrede millionbeløb årlig ved at hæve andelen af genbrugt asfalt. Udover at mindske presset på jordens ressourcer vil øget genbrug af asfalt potentielt kunne fjerne 10-20 procent af den samlede CO2-udledning fra fremstilling af slid- og bindelag.

- Det er klart, at kan vi spare store millionbeløb og samtidig bidrage til et bedre miljø, så er det meget interessant for os. Veje fylder meget i de kommunale budgetter. Det vigtige for os er at få klarlagt, om kvaliteten holder, og at den er lige så god som helt ny asfalt. Det er dét, som laboratorieundersøgelser og vejstrækningen mellem Herning og Holstebro skal vise os, siger formanden for Teknik og Miljøudvalget i KL, Jørn Pedersen (V).

Det er ikke for sjov

Hos Gate21, et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling, har man taget deleøkonomien til sig som et værktøj, der skal være med til at nedbringe ressourceforbruget.

Derfor inviterede de i marts til workshop for partnerne i Gate21, hvor de kunne idéudvikle på deleøkonomiske tiltag. Inden da havde man kortlagt, hvordan det står til med deleøkonomien i kommunerne, som har to mulige roller: De kan enten være deltagere gennem egne ressourcer som biler og bygninger eller facilitatorer af deleøkonomiske projekter. Når de deltager, kan de dele med borgerne, mellem kommunens forvaltninger eller på tværs af kommunegrænsen, så flere kommuner for eksempel har fælles sneryddere.

- Deleøkonomien foregår i høj grad mellem borgerne og virksomhederne - som vi ser det med GoMore og AirBnB. Der er færre aktiviteter hos kommunen internt og mellem kommuner. Men flere og flere kommuner har fået øjnene op for potentialerne – eksempelvis bedre udnyttelse af kommunens bygninger eller biler, siger Line Bech, programleder for Cirkulær Økonomi og Ressourcer.

Når Gate21 inviterer deres partnere til en workshop om deleøkonomi, har det ét formål: Det skal accelerere den grønne omstilling.

- Det er ikke bare for sjov, men med henblik på at bruge det som et middel, der kan understøtte nogle af mulighederne for at skabe grøn omstilling og effektivisere ressourceforbruget, som er alt for højt i dag. Man siger, at vi har et ressourceforbrug, der svarer til tre jordkloder. Så der er brug for, at vi udnytter de ressourcer, vi har, langt mere effektivt, siger Line Bech.

Hvad er deleøkonomi?

Deleøkonomi går ud på, at borgere og kommuner stiller aktiver til rådighed for andre. Det kan være et lift med en bil, som alligevel kører på tværs af landet, eller udlån af materiel fra kommunen til borgerne. Analysehuset Dalberg Research har i en rapport til Erhvervsstyrelsen identificeret tre typer af deleøkonomiske virksomheder.

  • Produkt-service-systemer: Her får borgerne adgang til andres forbrugsgoder. Det kan være, at man har brug for at låne et værelse en enkelt nat. Igennem produkt-service-systemer er det muligt at leje det hos en privat. Det er også produkt-service-systemer, når en kommune udlejer sine biler efter endt arbejdsdag.
  • Redistributionsmarkeder: Redistributionsmarkeder dækker over alt videresalg. Det kan både være loppemarkeder  som på billedet eller genbrug af jord fra ét byggeprojekt til et andet.
  • Samarbejdende livsstile: Med samarbejdende livsstile udveksler borgere og eventuelt kommuner tjenester. Det kan være samskabelse mellem kommuner og foreninger eller frivillige, som køber ind for hinanden. Eller som her borgere, der frivilligt indsamler affald.

Økonomi

Tilmeld dig nyhedsbrevet