Struer-borgmester Mads Jakobsen (V) nyder udsigten fra Handbjerg Marina, der blev anlagt sidste år – kun få kilomteter fra Struer Lystbådehavn. To kommuner, to havne, men ikke alle ser visdommen. Foto: Astrid Dalum / Polfoto
Struer-borgmester Mads Jakobsen (V) nyder udsigten fra Handbjerg Marina, der blev anlagt sidste år – kun få kilomteter fra Struer Lystbådehavn. To kommuner, to havne, men ikke alle ser visdommen. Foto: Astrid Dalum / Polfoto

Kommuner går til grænsen

Blot ti år efter strukturreformen vil Struer slå pjalterne sammen med Holstebro. Spørgsmålet er, om vælgerne også er klar til at overskride kommunegrænsen.

Fusion

Af Michael Kjærgård | [email protected]

Midt ude i ingenting eller mere præcist i bunden af Venø Bugt i Limfjorden ligger siden sidste år Handbjerg Marina, anlagt af lokale ildsjæle med god støtte af adskillige kommunale millioner. Et par kilometer derfra ligger - og har længe ligget - Struer Lystbådehavn, Limfjordens største, og det er bestemt ikke alle, der ser visdommen i at placere en konkurrent så tæt på fremfor at udbygge det, man har.

Men det er sådan, kommuner gør: De bruger penge på sig selv.

For Handbjerg ligger lige ovre på den anden side af kommunegrænsen, i Holstebro Kommune, og selvom Struer Havn i virkeligheden hedder Holstebro-Struer Havn og er ejet af de to nabokommuner i fællesskab, så kommer man ikke uden om, at det er Struer, der ligger ved vandet. Men det gør Holstebro Kommune også - blot otte kilometer borte. Uden havneby, men nu i det mindste også med en lystbådehavn.

[intense_hr title=""] [intense_row padding_top="0"] [intense_column size="4" medium_size="4" small_size="12" extra_small_size="12" nogutter="1"] [intense_chart type="doughnut" width="200" height="200" text="47" animation_steps="60" percentage_inner_cutout="60"] [intense_chart_data fill_color="rgba(220, 220, 220, 0.5)" stroke_color="#dcdcdc" point_color="#dcdcdc" values="0,100" colors="#00799E,#D0E1E7"][/intense_chart_data] [/intense_chart] [/intense_column] [intense_column size="8" medium_size="8" small_size="12" extra_small_size="12" nogutter="1"]

samarbejder er der allerede etableret mellem Holstebro og Struer Kommune

[/intense_column] [/intense_row]

[intense_hr size="large"]

I næste uge afgør indbyggerne i de to nabokommuner, om kommunegrænsen mellem dem skal forsvinde, og i det spørgsmål har netop Hand-bjerg Marina fået en sym-bolsk rolle; ikke kun i forholdet mellem de to hovedaktører, Struer og Holstebro Kommune, men også fordi Handbjerg Marina ligger i den del af Holstebro Kommune, som til og med 2006 udgjorde den selvstændige Vinderup Kommune.

To folkeafstemninger

Overvejelserne om en fusion af de to kommuner opstod i den mindste af dem, Struer, i slutningen af 2014. Kommunen havde sat et konsulentfirma til at vurdere den fremtidige  organisering af den kommunale administration, herunder hvor stor en direktion der er brug for, med henblik på fordele og ulemper i forhold til faglig, ledelsesmæssig kompetence, økonomiske vilkår og politisk betjening.

Altså ikke et ord om kommunesammenlægning i opgavebeskrivelsen. Til gengæld var det et tilbagevendende emne i de interviews, som konsulentfirmaet gennemførte med ledelses- og andet personale i Struer Kommune. De trådte udenfor interviewmanualen og pegede af sig selv på en kommunesammenlægning som den bedste løsning.

[wpdatatable id=2]

Begrundelsen for ideen var den enkle, at det i længden ville byde på for mange forhindringer for en meget lille kommune at løse de opgaver, der er taget til i både mængde og kompleksitet. De faglige miljøer vil snart vise sig for små, for sårbare og for vanskelige at rekruttere til, lød overvejelsen, som byggede på den håndfaste erfaring, at der af præcis de nævnte grunde allerede nu er etableret formelle samarbejder mellem Struer Kommune og naboen på et halvt hundrede områder. Og hvis ikke det ender med en sammenlægning, bliver det nødvendigt med endnu flere samarbejder, har Struer-borgmester Mads Jakobsen (V) for længst erklæret.

Han står ikke alene med i stedet at foretrække en regulær sammenlægning med Holstebro. To tredjedele af Struer Byråd deler den holdning, men afgørelsen skal træffes direkte af vælgerne ved en lokal folkeafstemning - eller rettere to folkeafstemninger: én i Struer og én i Holstebro. Begge afstemninger skal opvise et flertal, hvis sammenlægningen skal blive til noget.

Opad bakke

I Holstebro er situationen anderledes. Ingen havde skænket en sammenlægning med nabokommunen en tanke, før Struer bankede på døren. Det første møde om sagen mellem topfolk fra de to kommuner blev holdt i marts i år, og først derefter modnedes tanken for så at tage fart henover sommeren.

Et aftalegrundlag blev strikket sammen af en gruppe byrådsmedlemmer, hvor alle partier i begge byråd har været repræsenteret, og det aftalegrundlag var så afsættet for, at de to byråd kunne beslutte at sende spørgsmålet til folkeafstemning. Struer med større iver end Holstebro, hvis man måler på stemmetallene i byrådsafstemningerne. Når det kommer til vælgernes dom, er forventningen, at resultatet bliver nogenlunde det modsatte: Holstebro siger ja til sammenlægning, mens Struer vil hælde mod et nej.

For selvom det er Struer, der har budt op til dans, er det også i Struer Kommune, der slæbes mest på fødderne.

Ved et borgermøde på Thyholm i Struer Kommune stillede borgmester Mads Jakobsen således det retoriske spørgsmål, om en sammenlægning ikke blot ville være at 'forære det hele til Holstebro', og om Holstebro i givet fald ikke blot ville 'suge al livskraft ud af os', og ved begge spørgsmål lød der klare jaer fra forsamlingen.

Det var i begyndelsen af mødet, og det skal retfærdigvis noteres, at stemningen vendte i retning af en lidt mere nuanceret holdning, efterhånden som aftenen skred frem. Håbefulde sammenlægningstilhængere ville måske sige, at det skyldtes, at der kom facts på bordet, men selv hvis det er rigtigt, er det opad bakke at hente et flertal hjem, er både lokale politiske kendere og en meningsmåling i lokale medier enige om.

To paradokser

At det er i den initiativtagende kommune, modstanden er størst, er ikke det eneste paradoks.

For Handbjerg Marina er ikke kun en eksemplificering af kommunegrænsens betydning; den er også et af mange konkrete dementier af de skrækscenarier, der florerede forud for sammenlægningerne i 2007. For nej: De små kommuner blev ikke lagt øde, og nej, alle kommunale penge blev ikke adresseret til hovedbyerne. Tværtimod har både Thyholm (nu Struer Kommune) og Ulfborg-Vemb og Vinderup (nu Holstebro Kommune) nydt godt af investeringer, som de gamle kommuner aldrig i livet ville have kunnet klare: eksempelvis Handbjerg Marina, som Holstebro Kommune skød godt 20 millioner kroner i i form af tilskud, lånegaranti og vejanlæg.

Det havde den gamle Vinderup Kommune ikke kunnet løfte, men alligevel er det per rygmarvsrefleks de små, der er vagtsomme overfor de store. Til gengæld kan de store ikke nødvendigvis se nogen grund til at følges med de små, og mens Struer-politikerne på borgermødet i Thyholm måtte høre på bemærkninger om, hvordan Thyholm blev ‘skrællet’ ved sammenlægningen i 2007, gik indvendingerne på borgermødet i Vinderup på melodien ‘Hvorfor lave om på noget, der fungerer upåklageligt?’.

Svaret fra Holstebros borgmester H.C. Østerby (S) lød:

- Jo stærkere kommune, jo mere attraktiv er vi, den dag motorvejen står færdig. Det gælder både med hensyn til at bevare vores uddannelser og med hensyn til at tiltrække bosætning.

I samme spor fulgte byrådsmedlem Torben Gudiksen (R):

- Hvis ikke Holstebro stiller sig i spidsen for udviklingen i Nordvestjylland, så er der ingen, der gør det, sagde han og mindede også om den forventede rationaliseringsgevinst på administrationen, hvor der har været nævnt beløb på både 30 millioner kroner og 50 millioner kroner. Prøv lige at gange det med ti år! Hvad kan vi ikke få for de penge?

En ny start

På Struer Kommunes borgermøde på Thyholm var ja-sidens argumentation nærmest identisk:

- Det handler ikke kun om Holstebro og Struer. En sammenlægning kan blive en ny start for hele Nordvestjylland, sagde således byrådsmedlem og tidligere borgmester Niels Viggo Lynghøj (S), som også lige mindede om, at indbyggertallet går den forkerte vej fra 25.000 i 2007 til knap 21.500 i dag.

Et andet spørgsmål gik også igen på de to borgermøder i hver sin kommune: Ville Handbjerg Marina være blevet til noget, hvis Struer og Holstebro allerede havde været én kommune, eller ville man have investeret i Struer Lystbådehavn?

På begge møder kom spørgsmålet fra salen, og på begge møder var reaktionen fra politiker-panelet lidt tøvende. På Thyholm-mødet lod alle i første omgang som ingenting, og på Vinderup-mødet blev der ligefrem lidt stille på scenen, da spørgsmålet lød. Men begge steder blev den forsigtige konklusion, at en samlet kommune næppe ville have brugt 20 millioner kroner på at etablere en konkurrent til de faciliteter, der allerede findes i Struer.

Men i den faktiske nutid er Struer og Holstebro ikke én kommune. Om de bliver det, ved vi ud på aftenen torsdag den 3. december. Når stemmesedlerne fra folkeafstemningen om EU-retsforbeholdet er talt op, går de tilforordnede på de to kommuners afstemningssteder i gang med de lokale stemmesedler, og så vil det hurtigt vise sig, om Struer og Holstebro fortsat skal være gode naboer, eller om det kan blive til mere end det.

Lokale folkeafstemninger er efter loven kun vejledende, men begge byråd har forpligtet sig til at rette sig efter resultatet, og Indenrigsministeriet, der skal foretage den endelige godkendelse af en kommunesammenlægning, har tilsvarende tilkendegivet at ville følge den lokale afgørelse. I givet fald vil sammenlægningen få virkning fra 1. januar 2018 efter indeværende valgperiodes udløb.

Fusion

Fra 2 til 1

Holstebro Kommune

  • 57.494 indbyggere
  • Dannet ved sammenlægning af  Gammel Hostebro, Ulfborg-Vemb og Vinderup Kommune. I sidstnævnte måtte der dog en folkeafstemning til i Mogenstrup-området for at afgøre, om det skulle følge med til Holstebro Kommune eller overgå til Skive.

Struer Kommune

  • 21.429 indbyggere
  • Dannet ved sammenlægning af Gammel Struer og Thyholm Kommune.

Fusionskommunen

  • 78.920 indbyggere vil bringe den op på en 16.-plads blandt landets i så fald 97 kommuner målt på indbyggertal. Holstebro er i dag nr. 29 og Struer nr. 89 blandt de nuværende 98 kommuner.
  • Fusionskommunen vil få 31 byrådsmedlemmer mod i dag 27 i Holstebro Byråd og blot 21 i Struer Byråd. Den nye kommune vil i givet fald skulle hedde Holstebro Kommune.

Land & by

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet