Kommuner fremmer brug af ny velfærdsteknologi

Alt for ofte strander velfærdsteknologier på projektstadiet. Kommunerne rummer en del af løsningen, men projektudviklerne skal også være bedre til at inddrage brugerne.

Innovation

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Robotbleer, spiserobotter og intelligent arbejdsbeklædning. Kreativiteten er stor og mulighederne mange i danske virksomheders udvikling af velfærdsteknologi. Men mange projekter når aldrig ud til gavn for borgerne. Kommunerne kan hjælpe ved i højere grad at koordinere og samarbejde om at teste udviklernes produkter.

Det mener blandt andre Anne Thomas, leder af Analytics and Business Modelling i Innovation Lab.

”Kommunerne må simpelthen gå sammen, for det er ikke interessant med teknologiske projekter i et meget snævert perspektiv, og jeg fornemmer også, at kommunerne har svært ved at løfte den økonomiske side af opgaverne,” siger hun.

Mange projekter bliver støttet af ABT-Fonden, som blandt andre kommunerne kan søge midler fra. Fondens formand ser gerne mere kommunalt samarbejde.

”ABT-fonden opfordrer vores ansøgere til i højere grad at tænke i større projekter, hvor der samarbejdes på tværs af kommunegrænser og meget gerne også på tværs af sektorer, for eksempel på sundheds- eller ældreområdet,” siger formand Thomas Børner. Det giver nemlig et godt grundlag for, at andre efterfølgende kan vurdere løsningen, hvis ideer bliver afprøvet i større enheder.

Desuden bør der være større kommunikation imellem kommunerne, mener business developer Eva Kühne fra firmaet Delta, der hjælper andre med at få velfærdsteknologier realiseret.

”Jeg oplever, at kommunerne ikke udveksler erfaringer, og det ser jeg faktisk som et rigtig stort problem. Mange steder sætter de projekter i gang som knopskydning i en enkelt kommune, uden at man går op i helikopterblikket,” siger Eva Kühne.

For meget overlapning

Det medfører, at for mange projekter overlapper hinanden, og det gælder især på prestigeområder som løsninger til badeværelser. Eva Kühne mener dog også, at opgaven er vanskelig for kommunerne, fordi de mangler et samlet sted atskabe overblik over de mange projekter rundt omkring.

I KL er man positiv over for mere samarbejde.

”Vi ser meget gerne flere flerkommuneforsøg og også gerne samarbejder med hospitaler og praktiserende læger i en eller flere regioner,” siger konsulent Poul Erik Kristensen.

Mere succes med velfærdsteknologi kræver også bedre inddragelse af borgerne. 

”Jeg tror, at man mange ste­der med forskningsarbejde laver det lidt for meget i elfenbenstårnet og ikke får brugerne nok involveret,” siger Dorthe Kjær Pedersen. Hun er projektleder for Det Nationale Partnerskab UNIK, der skal finde frem til nye innovative løsninger til kronisk syge.

Her får kommunerne stor ros. Fra alle sider opleves en stor velvilje fra kommunerne til at deltage i test af teknologier. 

Nye tal fra ABT-Fonden viser, at kommunerne har været såkaldte projektejere og hovedansvarlige over for ABT-Fonden i 38 ud af 70 projekter siden fondens oprettelse i 2009. Og der har de fået i alt 167,7 millioner kroner i støtte.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet