Kommuner farer vild i juraen

Grænsen er hårfin for, hvornår kommuner må delegere sagsforberedelse til private aktører. Flere kommuner er dømt for at overlade for meget indflydelse til private. Årsagen er en juridisk gråzone.

Forvaltning

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Ulovlig - sådan har dommen flere gange lydt, når Statsforvaltningen Hovedstaden har vurderet juraen over for praksis i sjællandske kommuner. Såvel Frederikssund, Brøndby og Egedal har overladt for stor magt til private. I alle tre tilfælde har eksterne parter behandlet ansøgninger om støtte til handicapbil. Når kommuner delegerer forberedelse af sager til private, så befinder de sig i et spændingsfelt, da afgivelse af myndighedsudøvelse kræver klar hjemmel i loven.

”Det er lidt af en gråzone, hvor langt man kan gå med hensyn til ekstern delegation. Det er jo helt klart, at egentlige forvaltningsafgørelser kan man ikke delegere uden lovhjemmel, men så er der også ringe udenom, hvor man heller ikke kan delegere,” siger Steen Rønsholdt, der er juridisk professor på Københavns Universitet.

Surt dobbeltarbejde

Statsforvaltningen har i sine udtalelser lagt vægt på, at de eksterne parter er kommet med en indstilling til afgørelse, efter de har forberedt sagen til kommunens medarbejdere. Men den går ikke. For selvom de kommunalt ansatte har truffet den endegyldige afgørelse, så er det ikke udelukket, at den private indstilling har spillet ind på afgørelsen. Derfor er Frederikssund, Brøndby og Egedal blevet anmodet om at genoptage alle de pågældende afslag. Ærgerligt dobbeltarbejde, som andre kommuner kan tage ved lære af, især på  hjælpemiddelområdet.

”Problemstillingen er generelt relevant på områder, hvor Folketinget ikke har lavet en udtrykkelig lovhjemmel til at udlicitere, og det kan få karakter af myndighedsudøvelse,” siger Bo Rasmussen, der er specialkonsulent i Statsforvaltningen Hovedstaden.

Fredensborg er kommet så meget i tvivl, at man selv har bedt statsforvaltningen vurdere kommunens fremgangsmåde. Konklusionen er dog, at de holder sig på juraens rette side. :

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet