Kommuner får nej til barselsopgaver

Når sygehusene udskriver nyfødte få timer efter fødslen, udløser det nye opgaver for kommunerne. KL beklager, at Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger ikke tager hensyn til det øgede pres.

Nyfødt

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Nybagte forældre efterspørger mere hjælp og rådgivning fra de kommunale sundhedsplejersker end tidligere, fordi de bliver udskrevet tidligere fra hospitalet. Men det større arbejdspres stemmer ikke overens med Sundhedsstyrelsens anbefalinger om opgavefordelingen mellem kommuner og regioner og med forholdene i kommunerne. Det vurderer KL, som havde håbet, at de seneste ændringer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for barselsperioden, havde ladet kommunerne foretage de rutineundersøgelser og -besøg, som jordemødrene i dag står for.

”Opgaverne er i dag organiseret efter, at man skal være indlagt flere dage, men realiteterne er, at selv førstegangsfødende udskrives kort tid efter fødslen. Vi er overbevidst om, at kommunerne kunne have løst opgaverne bedre,” siger formand for KL's social- og sundhedsudvalg Anny Winther (V). 

KL havde også håbet, at sundhedsplejen kunne blive døgnbemandet og fungere som ‘hotline’ for de nybagte forældre. 

Jordemødrenes ansvar

Det ønske har Sundhedsstyrelsen dog ikke valgt at efterkomme. De seneste rettelser i anbefalingerne til barselsperioden, der i øjeblikket er i høring, understreger derimod, at jordemødrene har ansvaret for opfølgning og undersøgelser i de første døgn efter udskrivelse. 

”Det ville være uforholdsmæssigt dyrt, at oprette et beredskab i kommunerne bare til nyfødte – for man kan jo ikke lukke beredskaberne på sygehusene af den grund,” siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Christine Brot og forklarer, at KL's forslag indebærer, at ansvaret for screeningsundersøgelser af nyfødte ville blive udvidet fra 22 fødesteder til også at omfatte 98 kommuner.

”Der er mange grunde til, at det ikke ville være hensigtsmæssigt. Den vigtigste er, at det ville forringe patientsikkerheden. 

Det er sygehusene, der er gearet til opgaven,” siger hun.

KL mener derimod, at en omfordeling af opgaverne vil spare samfundet for store udgifter til genindlæggelser og vagtlægebesøg. En rapport fra sidste år viser, at antallet af vagtlægehenvendelser om nyfødte er tredoblet, ligesom genindlæggelser er blevet hyppigere. 

”Vi er fuldt ud klar over, at der vil være en overgangsperiode, men jeg er helt sikker på, at det vil kunne betale sig, og give familierne en større tryghed,” siger Anny Winther. 

Mødre dropper amning

Region Syddanmark er det sted i Danmark, der udskriver familierne hurtigst, ligesom regionen som den eneste foretager førstegangsfødsler ambulant. I Kolding har det resulteret i en tredobling i antallet af henvendelser fra nybagte forældre, og derfor kan det være svært for kommunen at følge med. 

”Problemet er, at en kvinde, der føder fredag formiddag allerede er hjemme igen ved aftensmadstid, og så kan vi ikke komme ud til hende før mandag,” siger formanden for Koldings forebyggelses- og sundhedsudvalg, Mette Balsby, og understreger, at kvinderne derfor kommer til at mangle vejledning i eksempelvis amning.

”Vi kan se et fald i ammende kvinder og en stigning i ernæringsproblemer for børnene. Det betyder blandt andet flere genindlæggelser,” fortsætter hun.

Kommunerne i Syddanmark har derfor foreslået, at regionen medfinansierer styrkelsen af sundhedsplejen.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet