Kommuner får mere indflydelse på råstofpenge

Miljøministeren præciserer nu et lovforslag, så regionsråd skal inddrage kommunalbestyrelser efter en råstofgravning, inden virksomheder får udbetalt deres økonomiske garanti

Råstoffer

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Kommunerne skal give grønt lys, inden råstofvirksomheder kan få udbetalt deres økonomiske garanti efter et gravearbejde. Den præcisering føjer miljøminister Kirsten Brobøl (S) nu til det lovforslag, der overdrager råstofområdet fra kommuner til regioner.

Det sker på baggrund af et brev fra Kommunalteknisk Chefforening (KTC) til Folketingets Miljøudvalg.

- Vores bekymring er, at man kommer til at udbetale pengene til firmaerne, inden man ved, om efterbehandlingen er gjort ordentligt. Derfor er vi meget tilfredse med ministerens svar, siger KTC's nyvalgte formand Søren Gais Kjeldsen, der også er nyvalgt direktør i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune, til dk-teknik.

I brevet skriver ministeren blandt andet, at 'KTC's forslag om, at regionsrådet skal inddrage kommunerne i forbindelse med sikkerhedsstillelsen (for efterbehandlingen) frigives, finder jeg fornuftig (...) Jeg vil derfor bede Naturstyrelsen om, at det i administrationscirkulæret skal tydeliggøres.'

At udvinde råstoffer er et arbejde, der strækker sig over 20-30 år og kan efterlade store ar på landskabet. Derfor er det indført, at virksomhederne skal sætte et depositum af, som først frigives, når efterbehandlingen er godkendt. Den økonomiske sikkerhed er ikke mindst vigtig, fordi virksomhederne risikerer at gå konkurs undervejs.

Rimeligt nok
Tidligere lå opgaven med at meddele tilladelser til råstofgravning i kommunerne, men i forbindelse med evalueringen af strukturreformen besluttede et stort flertal i Folketinget sidste år at overdrage opgaven til regionerne. Tanken er at sikre en mere samlet indgang for virksomhederne, så regionerne får ansvaret for den såkaldte samordningspligt – at sikre tilladelserne fra de forskellige myndigheder er bragt i orden.

Det er dog ingen hemmelighed, at KL og KTC ikke har brudt sig om ideen på noget tidspunkt.

- Derfor er det helt afgørende, at de ting, som kommunerne bringer op, kommer med i de tilladelser, som regionerne giver, siger Søren Gais Kjeldsen.

Og hos Danske Regioner ser man da også positivt på miljøministerens svar.

- Kommunerne overtager arealet igen, når råstofgravningen er færdig, og derfor har de også en interesse i, hvordan det her område bliver efterbehandlet, og at der er penge til det. Derfor er det også rimeligt nok, at regionerne og kommunerne skal tale sammen om, om tingene er i overensstemmelse med den efterbehandlingsplan, som der ligger, inden vi frigiver pengene, siger Morten Sørensen, der er leder af Videnscenter for Jordforurening, et kontor under Danske Regioner.

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet