Kommuner administrerer som amter

Ny undersøgelse viser, at kommunerne administrerer §3-naturen på samme måde, som amterne tidligere gjorde. Kommunerne har dog færre sager. Miljøministeren er tilfreds.

Eftersyn

Af Redaktionen | [email protected]

Kommunerne administrerer beskyttelsen af §3-naturen på samme måde som amterne gjorde, dengang de havde ­ansvaret for området.

Det er den overordnede konklusion i en stor gennemgang af kommunernes administrationspraksis på §3-området, hvor kommunernes afgørelser fra 2008 er blevet sammenlignet med amternes afgørelser i 2006.

Sammenligningen viser, at at der både i 2006 og i 2008 gives dispensation eller lovliggørende dispensation i omkring 85 procent af afgørelserne. Hovedparten af dispensationerne har et naturforbedrende formål.

Sammenligningen viser desuden, at der er sket et fald i antallet af §3-sager. I 2006 var der 1.391 sager, mens der i 2006 var 1.085 sager - et fald på 22 procent. Undersøgelsen giver ingen forklaring på faldet i antal sager.

Miljøminister Karen Ellemann (V) mener, at serviceeftersynet har været nyttigt.

”Kommunerne var udsat for en meget omfattende kritik for ikke at passe ordentligt på naturen, og jeg synes, eftersynet har givet et helt andet billede. Vi kan se, at kommunerne tager arbejdet alvorligt og ikke har givet flere dispensationer end amterne. Selvom der er lidt færre sager, går jeg ud fra, at kommunerne behandler det antal, de skal,” siger hun i en pressemeddelelse.

Formanden for KL’s teknik- og miljøudvalg, Martin Damm (V), er glad for resultatet.

”Vi betragter analysen som et kompliment til de hundredvis af kommunale medarbejdere, der hver eneste dag passer på den danske natur. Vi har sat pris på miljøministerens eftersyn, og udfaldet må nu få kritikken til endeligt at forstumme. Analysen cementerer med al tydelighed, at det var rigtigt set af regeringen at placere ansvaret for den lokale natur i kommunerne,” siger han i en pressemeddelelse.

Men i Danmarks Naturfredningsforening er præsident Ella Maria Bisschop-Larsen mindre imponeret over rapporten.

”De gamle amter gjorde det heller ikke for godt. Så sådan en sammenligning kan vi ikke bruge til noget,” siger hun til Ritzau og påpeger, at rapporten slet ikke medtager perioden efter, at brakken blev pløjet op. DN mener, at mange §3-områder i den forbindelse blev ødelagt.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet