Kommunegaranti for 100 milliarder

Kommuner kautionerer for boliger, forsyningsselskaber og kultur- og fritidstilbud for op mod 100 milliarder kroner, viser en undersøgelse lavet af Kommunen. 

økonomi

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Danske kommuner har stillet kaution for lån på op imod 100 milliarder kroner. Summen er steget markant igennem de senere år, i takt med at forsyningsvirksomheder er blevet omdannet til selskaber.

”Før havde man kommunale lån, men nu er der stillet garantier, og derfor er der sandsynligvis sket en stor stigning fra 2007 og frem til i dag,” forklarer Jesper Andersen, director i KPMG.

Kommunens opgørelse over 93 kommuner er baseret på regnskaberne 2009, og derfor er garantierne formentlig endnu højere i dag, mener chefrevisor i BDO Kommunernes Revision Ole Nielsen.

”Jeg tror, at det kan blive en stor stigning. Mange af de her aktieselskaber har et væsentligt lånebehov, og det kan godt være flere hundrede millioner, som kommunerne går ind og garanterer for,” siger Ole Nielsen.

Langt den største kautionist er København med garantier for 24 milliarder.

”København er i højere grad end andre kommuner med til at finansiere store infrastrukturprojekter som for eksempel metroen. Derfor optager kommunens interessentselskaber større lån end andre kommuner. København garanterer implicit for interessentskabernes lån,” siger Anne Skovbro, direktør i økonomiforvaltningen.

Indfrier garanti i Aalborg

Risikoen for kommunerne er reelt meget begrænset, da langt hovedparten af garantierne vedrører forskellige boligformål og forsyningsselskaber, som i sig selv repræsenterer store indre værdier. Men en hæftelse indebærer altid en vis risiko. For eksempel hvis en boligforening ikke kan leje sine lejligheder ud.

Det har man erfaret i Aalborg. Kommunen skal indfri seks millioner kroner i garanti og yderligere 3,7 millioner til afvikling af Tivoli Karolinelund, der lukker i år. Sidste år indfriede Aalborg fem millioner i bankgaranti til et sejlskib og betalte fem millioner oveni for at overtage skibet.

Beløbets størrelse i undersøgelsen er behæftet med usikkerhed, da det er forskelligt, hvordan kommunerne indregner deres solidariske hæftelser for kommunale fællesskaber.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet