Kommunale ledere skal tage springet - og turde dumme sig

Frivillighed, teknologi og offentlig-private samarbejder spiller alle en central rolle i opbygningen af fremtidens kommune, men øverst på programmet står udvikling af det politiske lederskab. Sådan lød budskabet i kor fra deltagerne på konferencen ’Fremtidens Kommune’. 

Fremtidens kommune

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Fremtiden rejser sig på Københavns rådhusplads, hvor det langsomt fremadskridende metrobyggeri kan spejle sig i Dansk Industris nyopførte hovedkvarter. Også på pladsens modsatte side, bag vinduerne til det fredede Palace Hotel er fremtiden under konstruktion. Her har borgmestre og kommunaldirektører fra hele landet sat hinanden stævne for at diskutere udsigterne for kommunestyret. En institution som ifølge samtlige deltagere på konferencen må arbejde på at forny sig selv gennem ikke alene nye arbejdsformer og samarbejder, der kan afhjælpe krisen, men også en gennemgribende omskabelse af ledelsesidentiteten.

”Det lokalpolitiske råderum indsnævres, og der anerkendes mindre ret til forskellighed. Der er en enorm centraliseringsbølge i gang, og det er bekymrende,” lyder det indledningsvis fra KL’s formand Erik Nielsen (S), som lægger op til en udforskning af kommunernes potentialer og de største forhindringer for at indfri dem. Og til en brainstorm om, hvad kommunerne kan gøre for at gen-erhverve styringen med sig selv, samtidig med at de retter op på økonomien.

Visionær ledelse

Det er netop modet til at fremsætte vilde og utraditionelle ideer, der bør kendetegne fremtidens politiske ledere, mener Lejres borgmester Mette Touborg (SF). Hun lægger ud med at opfordre forsamlingen til at lade sig inspirere af østrigske Felix Baum-gartner, der 14. oktober foretog det ultimative faldskærmsudspring fra en rumkapsel i 39.068 meters højde.

”Det, vi hver især kan udrette, kommer ikke af, hvad andre har udført, men af at vi sætter os nogle mål. Ligesom Felix Baumgartner gjorde. Vi lokalpolitikere er ikke de mest højtuddannede – sådan som embedsmændene – men vi har målsætninger og ambitioner, som vi ønsker at komme igennem med,” siger hun.

Den pointe bliver fluks samlet op af Mette Touborgs borgmesterkollega og nabo – både i Region Sjælland og ved debatbordet – Joy Mogensen (S) fra Roskilde.

”Det er vigtigt, at vi ikke starter med strategiplanen, som er noget af det mest dræbende i lokalpolitik. Politikere skal sætte visionen, og så må forvaltningen finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre,” siger hun og understreger, at det indebærer at turde løbe en risiko for, at det går galt. Joy Mogensen lægger ikke skjul på, at hun med sin humanistiske uddannelse ikke selv har det store overblik over begreber som New Public Management eller forkromede juridiske procedurer.

Embedsværkets magt

Som udfordrer til de to unge borgmestre er professor ved Syddansk Universitet og ekspert i Strategisk ledelse, Klaus Klaudi Klausen inviteret. Han er helt enig i behovet for, at lokalpolitikerne genfortolker deres funktion og afgrænser sig fra embedsmændene. Han mener tilmed, at det udgør et demokratisk problem, at embedsmændene har fået så stor magt, at politikerne må operere udelukkende på embedsmændenes præmisser.

”Mens embedsværket har udviklet sig til ugenkendelighed de sidste årtier, har det lokale folkestyre ikke udviklet sig særlig meget siden forrige kommunalreform. Den politiske magt ender med at drukne i et stærkt embedsværk,” siger han og stikker til, om Mette Touborg og Joy Mogensen med deres visionære ledelsesstil mon er helt repræsentative for borgmesterstanden.

KL’s formand er dog ikke i tvivl om, at borgmestrene evner at tage ledelsesrollen på sig.

”Nogen siger, at embedsmændene har taget magten. Det passer ikke. De kan ikke tage magten, men politikerne kan slippe den,” siger Erik Nielsen.

Radikal forandring

Blikket er dog ikke kun rettet imod den øverste ledelse i kommunerne. Også længere ned i organisationen er behovet for nytænkning og innovation allestedsnærværende, lyder det fra blandt andre direktør i det tidligere AKF, der nu hører under KORA, Mette Wier.

”Medarbejderne har et skjult og ofte overset potentiale. Der er et kæmpe potentiale i at tænke i nye ledelses- og styringsformer, fordi motivationsfaktorer betyder rigtig meget,” siger Mette Wier.

Hun har undersøgt, hvilke værdier offentligt ansatte er styret af i deres arbejde, og det har blandt andet vist sig, at 'samfundssind' er et stærkt karakteristikum ved medarbejdere i den offentlige sektor. Det vil sige, at offentligt ansatte i højere grad end privatansatte har det overordnede fællesskab for øje i deres arbejde, og at deres perspektiv dermed rækker ud over den enkelte borger. Dertil kommer, at offentligt ansatte sætter faglighed, effektivitet og borgerrettigheder højt.

Deres værdier flugter altså langt hen ad vejen med kommunernes behov.

”Man skal altså belønne det, der i forvejen er en værdi,” konkluderer Mette Wier og peger på, at den øgede brug af offentlig-private samarbejder ikke må underminere de værdier, som er kendetegnende for netop det offentlige, og som motiverer medarbejderne.

 Til gengæld rangerer innovation, netværk på tværs og ledelsesmæssig styring lavest blandt medarbejdernes motivationsfaktorer, og det kan ses som en forhindring for den udviklingsproces, som kommunerne er inde i.

Ikke mindst i forhold til moderne teknologi kan modviljen mod innovation og ændrede rutiner være et problem.

Det peger Anders Nørskov fra Center for Digital Forvaltning (CEDI) på i sit oplæg om de teknologiske muligheder i fremtidens kommune.

”Man får ikke afkast af sine investeringer i teknologi, hvis man fastholder den gamle arbejdsform og ikke giver teknologien mulighed for en mere radikal forandring af arbejdet,” siger han.

Big society-bølge på vej

Netop udnyttelsen af computerteknologi og eksempelvis de sociale medier er også en genvej til at udvikle borgerinddragelsen, siger Anders Nørskov. Og det er en af hjørnestenene i fremtidens kommune, fornemmer man på samtlige talere.

Borgerne skal i højere grad tage ansvar for samfundsudviklingen og være med til at løse serviceopgaverne gennem frivilligt arbejde inspireret af 'Big Society, Small Government'-tankegangen, der i disse år går sin sejrsgang i Storbritannien.

”Denne bølge vil være rigtig vedvarende. Den kommer – ligesom så meget andet – forsinket til Danmark, men vil betyde rigtig meget,” siger Mette Wier fra KORA og udstikker dermed endnu en forudsigelse for de fremmødte ledere, der efter en dag i fremtidens tegn vender næsen hjemad mod nutidens realiteter.                                   

Konferencen 'Fremtidens Kommune – kommunale håndtag til vækst og innovation' var arrangeret af BDO Kommunernes Revision og fandt sted 31. oktober. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet